Maó no ha de perdre les sínies urbanes

last modified 2008-03-19 12:25
L'aprovació inicial del Pla General de Maó inclou algunes actuacions preocupants, que motivaran al·legacions del GOB. La pèrdua sistemàtica de zones verdes urbanes o la ubicació d'una nova planta de triatges en sòl rústic no es poden considerar apostes raonables de futur.

En la seva globalitat, el nou Pla General va ser ben rebut pel GOB en la fase d'avanç. Apostes com el creixement cap a Sant Lluís o la idea de pacificar les rondes es van avaluar com a plantejaments positius i adequats. Però quan s'ha baixat a les actuacions concretes, en la fase d'aprovació inicial, s'han detectat propostes molt preocupants.


Dades del Pla General de Maó

Així, es detecten pèrdues molt grans de zona verda a llocs com Sínia des Cuc (72%), Sínia Bep Frare (54%), Dalt Vilanova (100 %), Vassallo (70%), Verge del Toro (82%) o Sínia Morera (60%) (vegeu la taula superior). La impressió que s'extreu en haver observat les propostes de l'equip redactor és que no hi ha hagut reflexió suficient sobre aquests indrets. Els únics espais lliures que queden a les diferents barriades de Maó no es poden convertir de manera generalitzada en edificis i aparcaments. Caldrà buscar un equilibri que, ara per ara, no es veu. El GOB està treballant en l'elaboració d'alternatives per facilitar el debat.

D'altra banda, el GOB es manifesta frontalment contrari a la ubicació en sòl rústic d'una planta de triatges al lloc de Biniaiet. Una planta de triatges és una indústria. Maó disposa de la major zona industrial de Menorca i el Pla General preveu encara la 5a. fase de POIMA. Les zones industrials es van idear per acollir instal·lacions com aquestes, però als promotors els surt més econòmic ubicar-les en sòl rústic i sembla que l'equip de govern es plega a aquestes pressions.

El GOB es manifesta desconcertat per les declaracions dels responsables municipals, que estan afirmant que no és cert que el nou Pla General faci perdre els actuals espais lliures. O l'equip de govern no està treballant amb la mateixa documentació que s'està exposant al públic, o hi ha errors materials en la informació, o s'estan donant problemes generalitzats de comprensió. Confiem que en les pròximes setmanes tothom pugui tenir clar quines són les propostes reals del nou Pla General de Maó.