Dijous 20, Assemblea de Socis

last modified 2007-12-18 12:37

Dijous dia 20 es celebrarà l'Assemblea General de Socis i Sòcies del GOB de Menorca. L'acte tindrà lloc a la Sala d'Actes del Molí a Maó, al Camí des Castell 53, i s'iniciarà a les 20:30 hores en segona convocatòria.

En el transcurs d'aquest acte s'informarà de les activitats realitzades al llarg de l'any i es comentaran aquelles actuacions més destacables. En el capítol econòmic es sotmetrà a l'Assemblea una proposta de pressupost per a l'any 2008. S'informarà, així mateix, de les altes i baixes de socis que s'hagin produït.

En el punt de renovació de càrrecs, s'ha de procedir a l'elecció de nous membres de la Junta Directiva Insular, que està composada per més de vint persones.

Un altre tema previst a l'ordre del dia és la presentació de l'espai a Internet blog.gobmenorca.com.

L'Assemblea es tancarà amb l'apartat de propostes i preguntes, per procedir després a un petit convit entre les persones assistents.