Posant les bases de la custòdia pesquera

last modified 2011-04-19 11:41
Posant les bases de la custòdia pesquera

La publicació recull propostes per dur a terme acords de custòdia aplicats a la pesca.

El GOB ha identificat una sèrie de mesures aplicables al sector pesquer de Menorca, que podran servir de base per fomentar els acords de custòdia pesquera, de la mateixa manera que s'està fent amb el sector agrari.

Augmentar la transparència i la traçabilitat dels productes, conservar els ecosistemes marins, pescar de manera més selectiva, participar en mesures de gestió sostenibles, dur a terme activitats complementàries o millorar la comercialització, són les línies sobre les quals s'ha estat treballant.

Tot i ser una activitat rendible, a les Balears la pesca pateix un procés constant d’erosió per la pèrdua d’unitats, a causa de la no incorporació de joves, la dificultat de comercialització de les captures i la degradació progressiva de les pesqueres. Si l'activitat pesquera comercial no s'orienta cap a la sostenibilitat, l'impacte excessiu sobre els recursos marins acaba perjudicant la rendibilitat del propi sector, a més d'afectar els ecosistemes del mar.

És per aquest motiu que s'estan buscant fórmules innovadores per revertir la situació actual, aprofitant iniciatives ja experimentades en altres àmbits o en el mateix sector, fomentant la conservació dels recursos marins alhora que el consum dels productes pesquers explotats de forma sostenible.

Durant els mesos passats, s'han mantingut gran quantitat d'entrevistes amb gent del món de la pesca, s'han organitzat jornades, conegut experiències de fora i celebrat tallers de debat. De tot aquest treball s'ha editat una publicació anomenada Acord de Práctiques Pesqueres Sostenibles, que informa al detall de les mesures que es podrien prendre, tant per part de les barques de bou com del sector artesanal, per dur a terme acords de custòdia que permetin disminuir l'impacte sobre el medi i a la vegada distingir comercialment els productes de la pesca sostenible.

Aquesta iniciativa ha comptat amb el patrocini de l'Obra Social de Caja Madrid, de la Direcció General de Pesca del Govern de les Illes Balears i també amb la col·laboració del Consell Insular.

L'experiència que fins ara s'ha realitzat a Menorca amb els acords de custòdia agrària ha donat bons fruits. Hores d'ara hi ha 22 finques que han agafat especials compromisos ambientals, i ha significat també la base per poder dur endavant el Contracte Agrari de Reserva de Biosfera, al qual s'han acollit, en la darrera edició, unes 180 explotacions.

Tant de bo es puguin fer avanços similars amb l'activitat de la pesca.

Aquí et pots davallar el document complet