Com serà la ciutat de Maó? Recordem les propostes al Pla General

last modified 2010-02-18 10:33
Com serà la ciutat de Maó? Recordem les propostes al Pla General

Aquesta zona verda es podria perdre en un 72 %, per fer-hi blocs de pisos.

El GOB espera que el retard en la resolució del Pla General de Maó serveixi per treure un document significativament millorat. Les 34 al·legacions que vam presentar feien referència a aspectes ambientals i de qualitat de vida en la ciutat.

Un dels temes importants és la previsió d'una planta de triatges al lloc de Biniaiet, en sòl rústic. Una proposta que el GOB no comprèn, havent-hi com hi ha tanta disponibilitat de sòl industrial. Vam demanar que es busqui una ubicació en els polígons industrials de Maó, Sant Lluís o Es Castell.

Un altre capítol important són les zones verdes. Cal recordar que l'aprovació inicial del Pla preveia un reducció del 72% de la zona verda de Sínia des Cuc (per destinar-ho a creixement residencial, amb 5 mòduls de bloc de pisos). El GOB va proposar la construcció d'un edifici aparcament per 450 vehicles (l'actual aparcament és de 315), que permeti un parc públic de 13.000 m2. També es va proposar salvar i millorar les zones verdes de Dalt Vilanova, Sínia Morera o Sínia Bep Frare (amb possibilitat d'aparcament soterrat per a 400 vehicles).

Atès que el Pla General és l'instrument que ha de regir l'urbanisme del municipi en els pròxims 15 o 20 anys, el GOB va suggerir incorporar un sistema de quotes màximes anuals en la nova edificació residencial, a fi de mitigar les oscil·lacions brusques del mercat immobiliari.

Es van plantejar així mateix canvis en el model unifamiliar de Malbúger 2 (que consumeix molt de territori per poques persones) i es demanava el fre dels enormes equipaments de Binixíquer perquè estan en zona de risc d'inundació i no disposen ni de clavegueram ni d'aigua potable.

I també incorporàvem diverses propostes sobre aigua, com l'obligació de cisternes per aprofitar els pluvials, la doble xarxa per a aigües grises en els edificis de nova construcció, la possibilitat de dipòsits soterrats en els nous carrers o places i el còmput de les piscines com a volum edificable.

Confiam que el Pla mantindrà la idea de l'Anella Verda, com un itinerari bàsic per a la mobilitat a peu i en bicicleta, a partir del qual generar canvis d'hàbits per disminuir el volum de vehicles que s'està emprant per fer desplaçaments curts.

Vam presentar les seves al·legacions l'abril de 2008, després d'haver organitzat alguns actes públics d'anàlisi i debat, i d'haver treballat durant mesos en l'elaboració de propostes. Cal esperar que l'equip de govern sigui conscient de la responsabilitat que assumeix en l'aprovació definitiva d'un document amb tanta transcendència com el Pla General.