Descobrint la gestió agrària de Binibèquer Nou

last modified 2009-12-17 12:24
Descobrint la gestió agrària de Binibèquer Nou

El lloc és un exemple de bona gestió cinegètica

El passat diumenge, dia 6, es va celebrar una excursió del programa A peu per Menorca. En aquesta ocasió, es va realitzar un itinerari pel terme municipal de Sant Lluís.

Sortint del poliesportiu, les 125 persones assistents van passejar pel Camí de La Coixa, Torret i el Camí de Sa Vigia, fins arribar a la costa urbanitzada. En un matí de molt bon temps, els paisatges rurals i els habitatges aïllats s'anaven intercalant.

Des del sud, l'excursió es va endinsar al lloc de Binibèquer Nou, una finca que té signat un acord de custòdia del territori amb el GOB i on el propietari i el pagesos oferiren una detallada explicació de la orientació de l'explotació agrària.

Amb ramaderia de vaca menorquina i orientada a la producció ecològica, aquest lloc es distingeix per voler fer una gestió que faci compatibles la caça amb la conservació ambiental. En aquest indret no s'alliberen mai animals criats a gàbia, sinó que s'intenta crear un hàbitat favorable per la reproducció natural de les especies cinegètiques. Així, s'han instal·lat diferents abeuradors amb aigua permanent i sistemes que permeten l'accés a l'aigua de qualsevol tipus de fauna. Es sembren petites àrees de cereal, es fan controls de depredadors domèstics mitjançant gàbies i mai amb verins, i s'intercalen zones sembrades amb vegetació natural.

Amb l'itinerari guiat es van veure els diferents paisatges i tipologia de boscos de la finca. També alguns elements destacats, com basses, un antic forn de calç, o la torre de defensa que roman ben conservada vora els casats, i actua de testimoni dels temps on la gent dels voltants s'anava a refugiar quan hi havia avís de pirates. Francesc Carreres oferí una detallada explicació sobre els registres històrics d'aquests paratges.

El lloc comercialitza carn. Entre la gent participant es va sortejar un lot de 20 Kgs de carn de vedella menorquina. La persona agraciada té el subministre assegurat per una temporada.

El retorn cap el poble de Sant Lluís es va fer a peu. Cal agrair el suport de la Policia Local que va ajudar a creuar la carretera amb seguretat. A peu per Menorca és un programa d'accés al medi que dur a terme el GOB amb la col·laboració del Departament de Cultura del Consell Insular.

Es poden veure il·lustracions de l'excursió en el blog del GOB.