Reunió sobre aigua amb l'Ajuntament des Mercadal

last modified 2007-12-17 10:52

El GOB inicia avui la roda formal de reunions amb els ajuntaments de Menorca per tractar el tema de l'aigua. A les 11h d'aquest matí es celebrarà la primera trobada, en aquesta ocasió amb l'Ajuntament des Mercadal.

Que passa amb l'aigua a Menorca

Les reserves d'aigua de Menorca han patit un fort declivi en les darreres dècades. Les elevades extraccions han superat en molt la capacitat de recàrrega de l'aqüífer i això s'ha traduït en moltes zones salinitzades perquè el retrocés de l'aigua dolça ha facilitat l'entrada de l'aigua del mar en el subsol.

Així mateix, el descontrol en determinades activitats humanes ha provocat una elevada concentració de nitrats, que supera en molts casos els màxims permesos per la normativa sanitària aplicable a l'aigua potable. Alguns ajuntaments tenen actualment problemes per servir als ciutadans aigua que compleixi els paràmetres sanitaris establerts per la legislació vigent.

Davant aquesta situació, el GOB ha elaborat un document d'anàlisi que analitza les dinàmiques actuals i l'origen dels problemes. Així mateix, s'ha confeccionat un programa de propostes d'intervenció que podrien dur a terme les administracions públiques i que inclou 56 mesures que anar invertint les tendències. Aquests documents han estat enviats a totes les administracions (local, autonòmica i central) i ara es començarà la roda per saber quins compromisos estan disposats a assumir els diferents responsables públics.