El P.I.C. abraça la platja de Son Bou

last modified 2007-09-19 10:46
El Pla Insular de la Costa (PIC) és una necessitat per Menorca. Centenars de persones van participar a l'abraçada a la mar celebrada el dimecres 15 d'agost a la platja de Son Bou per reivindicar el PIC.

A les 12 del migdia, a Son Bou hi ha molta gent i molt diversa. Els turistes llegien encuriosits les octavetes en diferents idiomes (català, castellà, anglès, alemany, francès i italià) que els organitzadors de l'abraçada els oferien, on s'explicaven els motius de la demanda d'un Pla Insular de la Costa i els convidaven a sumar-se a la cadena humana.

abracada a la mar a Son Bou

La major part dels visitants va respondre molt positivament. Amb l'afegit de nombrosos residents que també van acudir a la cita, es va construir un impressionant cordó, reivindicatiu i alhora divertit.

El Pla Insular de la Costa pretén aconseguir una coordinació entre les diferents administracions que, sense cap planificació conjunta, estan prenent o preparant decisions sobre el litoral de Menorca. Fixeu-vos en la dispersió que actualment tenim:

El port de Maó és competència d'Autoritat Portuària, que depèn del Ministeri de Foment. Els ports de Fornells i Ciutadella depenen de l'organisme Ports de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. La resta de vorera és gestionada per Costes, depenent del Ministeri de Medi Ambient. Les qüestions de seguretat a la mar depenen de Capitania Maritima, que pertany al Ministeri de Foment. I en la part terrestre que frega la costa també hi tenen a dir el Consell Insular i els ajuntaments.

Com que aquestes administracions no apliquen una visió de conjunt, podem trobar iniciatives separades de construcció de dics, de ports esportius i d'intervencions similars, que perden la perspectiva de les reduïdes dimensions de l'illa de Menorca. I és que, mentre no es traslladi a l'àmbit marítim proper la mateixa filosofia que s'ha aplicat a la part terrestre, és a dir, una planificació insular, ens podrem trobar amb molts projectes que generen conflictivitat social i malmeten el patrimoni natural i el potencial econòmic de l'illa.