Regadius insostenibles a Ciutadella

last modified 2010-05-17 11:29
Regadius insostenibles a Ciutadella

L'elevadíssim consum d'aigua fa insostenible el rec de farratges a Menorca.

Els regadius de Ciutadella consumeixen el doble d'aigua que tota la seva zona urbana. El Pla Hidrològic de Balears posa xifres que corroboren la sospita d'un ús abusiu de l'aigua.

El GOB ha denunciat en nombroses ocasions la pràctica habitual de regar grans extensions de farratges a ple sol amb sistemes molt poc eficients. L'Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Hidrològic revela que Ciutadella consumeix 8,3 hectòmetres cúbics (hm3) anuals per regadiu, front als 4,3 hm3 que consumeix tota la seva zona urbana i les urbanitzacions.

La manca de control en els regadius de les finques que practiquen la ramaderia intensiva industrial, junt amb la condició de gratuïtat total de l'aigua que usen, està facilitant aquestes males pràctiques que es tradueixen en una autèntica agressió a un bé públic com és l'aigua subterrània, especialment escàs a la part de ponent de Menorca.

El GOB ha estudiat el darrer document que ha sortit a exposició pública -l'Informe de Sostenibilitat Ambiental- del que ha de ser el nou Pla Hidrològic de Balears. S'hi han detectat nombroses deficiències que s'han incorporat a les al·legacions presentades. Els anteriors documents del Pla -la Memòria, la Normativa i el Pla d'Actuacions- ja van ser objecte fa unes mesos d'al·legacions per part de l'entitat, que va comprovar com es pretenen incomplir tota una sèrie d'obligacions que marca la Directiva Europea Marc de l'Aigua.

El Pla Hidrològic de Balears és l'instrument que marcarà la política d'aigua com a mínim per als pròxims 10 anys. Per aquests motius, el GOB continuarà fent ús dels procediments legals per intentar que no hi hagi grans errors en la diagnosi de la situació actual i, especialment, que les polítiques que es marquin vagin orientades a la recuperació progressiva del nivells històrics dels aqüífers i a combatre la contaminació per nitrats.

Aquí pots trobar les al·legacions al Pla Hidrològic presentades pel GOB Menorca.