Propostes del GOB a les formacions polítiques

last modified 2011-03-16 12:14
Propostes del GOB a les formacions polítiques

Josep Foguet i Cristòfol Mascaró, a la roda de premsa oferida avui

El GOB ha presentat un document de més de 90 propostes a  les formacions polítiques, per a que les tenguin presents de cara a les eleccions autonòmiques, insulars i locals.

La gestió de les administracions públiques és molt important per aconseguir un marc idoni on economia i medi ambient es retroalimentin. Per a que sigui així, el GOB considera que s'han de treballar de manera prioritària una sèrie de qüestions que estan condicionant la situació actual i futura de Menorca. Aprofitant la proximitat de les eleccions autonòmiques, insulars i locals, l'entitat  presenta una sèrie de propostes que es consideren molt necessàries i assolibles dins la pròxima legislatura.

El document està estructurat en quatre grans apartats: Ordenació territorial, Recursos, Activitats econòmiques i Participació ciutadana. Seguidament s'extracten algunes de les idees que conté:

  • Es demana la planificació a nivell insular de la costa, i per tant la conclusió del Pla Insular de la Costa. Es reivindica el manteniment del paisatge agrari com a valor fonamental de l'economia de Menorca, i per tant es sol·licita que no s'obrin expectatives urbanístiques en el sòl rústic. Es considera que el sector agrari ha d'innovar i ha de diversificar la seva producció, però sempre de manera ambientalment integrada. El turisme rural s'ha de vincular al manteniment de l'activitat agrària.
  • Es reclama èmfasi en les polítiques d'estalvi energètic, i la redacció d'un Pla Energètic Balear basat en les energies renovables i netes. També la creació d'un Consorci Insular de l'Aigua que abordi el problema de manera global. Es creu molt necessari treballar en l'estalvi de l'aigua, millorant les infraestructures i controlant els regadius. També s'ha d'actuar sobre la contaminació dels aqüífers i abordar les fonts conegudes que envien nitrats al subsol.
  • S'ha incentivar el consum cada vegada més responsable, que incorpori criteris ambientals, de manera que es potenciïn els productes locals respectuosos amb el territori, amb el que s'estalvia energia, residus, recursos  i s'eviten contaminacions.
  • El turisme ha d'invertir en diversificar el producte. S'ha millorar l'oferta en turisme de natura, senderisme, vela, submarinisme, gastronomia, patrimoni històric i arqueològic, etc. És important implicar a la societat en el debat sobre l'evolució del model turístic que necessita Menorca.
  • La indústria s'ha d'obrir a la transformació de matèries primeres de l'illa. S'han de potenciar els productes locals de qualitat amb el valor afegit de ser respectuosos amb el medi ambient. S'haurien de fomentar indústries de dietètica, herboristeria, parafarmàcia, ... Un altra camp a potenciar és el de les aplicacions informàtiques, que s'han de veure recolzades amb la millora de les infraestructures en telecomunicació.
  • Finalment, es demana que es faciliti i s'incentivi la participació ciutadana i el paper de les organitzacions socials en la gestió d'activitats d'interès públic. Es reivindica la importància de les organitzacions no governamentals en la vertebració social.

Aquestes són només unes pinzellades, que esperam que us animin a llegir el document complet, i generar un debat constructiu sobre el futur de Menorca. En opinió del GOB, no hi ha futur econòmic possible si no és mantenint la biodiversitat, el bon funcionament dels ecosistemes i els recursos naturals en bon estat.

Clicau aquí per veure el document complet.

document

Posted by Anonymous User at 2011-03-16 16:36
Enhorabona als membres del GOB