El Ministeri posa al dic les condicions que demanava el GOB

last modified 2007-02-16 23:22

Nota informativa 16/02/07

Traducción automática al castellano

La legislació de medi ambient també s'ha de complir i no basta un acord polític per tirar endavant un projecte si no es respecten les normes vigents. La resposta del Ministeri de Medi Ambient al projecte del dic de Son Blanc, a Ciutadella, torna la confiança dels ciutadans en les institucions públiques i demostra que l'Estat de Dret també existeix per les qüestions ambientals.

El Ministeri ha contestat al Govern Balear que no es pot pronunciar sobre el projecte del dic sense que abans es compti amb una sèrie de requisits exigibles a qualsevol projecte que es faci sobre la costa. Aquests requisits inclouen tots els que el GOB demanava i que han rebut el suport de més de 2.000 persones que han enviat peticions al Ministeri.

Un Pla Insular d'Infraestructures Portuàries, que demostri, amb visió d'illa, que les actuacions previstes a Ciutadella són lògiques considerant les que es puguin preveure també a Fornells i Maó. Un estudi de viabilitat econòmica com tots els que s'estan exigint a nivell estatal i europeu que demostri que l'enorme inversió pública prevista te coherència. El compliment del Decret estatal d'impacte ambiental pel que fa a la catalogació de l'impacte previst sobre milers de m2 de posidònia oceànica. I un estudi complert de la dinàmica de litoral que es pot veure afectada, en compliment amb el que mana la Llei de Costes. Aquests eren els requisits que demanava el GOB i que el Ministeri ha incorporat en la seva recent resposta.

En opinió del GOB, la feina prioritària que s'hauria d'abordar a partir d'ara és la redacció d'un Pla Insular que doni una visió global a les necessitats i a les actuacions portuàries de Menorca.

L'entitat lamenta l'ús electoralista que alguns ja comencen a protagonitzar altra vegada en relació al port i adverteix que són precisament aquestes actituds les que impedeixen que es pugui fer una feina seriosa i calmada que busqui les millors solucions a les necessitats actuals.


Aquí es pot trobar més informació sobre el tema.