Com avançar cap a una nova economia

last modified 2009-12-15 11:13
Com avançar cap a una nova economia

Aniol Esteban proposa una economia dirigida al benestar de les persones

Hi ha sistemes que fan que els diners fugin de les comunitats locals; això ja es pot mesurar i la New Economics Foundation ho està fent. També es pot analitzar quines ciutats tenen personalitat i quines són clòniques, cosa que té un gran interès de cara a l'atractiu turístic. Així mateix, ja hi ha administracions que volen saber quin retorn social tenen les inversions que es fan amb diners públics, i també hi ha experiències que aporten valuoses informacions.

Temes com aquests van sortir a la conferència pública d'ahir a l'Ajuntament de Maó sobre la crisi econòmica i les opcions per sortir-ne, a càrrec d'Aniol Esteban, cap d'Economia Ambiental de la New Economics Foundation (NEF).

Les energies renovables, la rehabilitació d'edificis tenint en compte l'eficiència energètica, el canvi en els sistemes de transport, o la restitució del medi natural degradat, són algunes de les propostes d'inversió pública que es van proposar per anar construint una economia més racional que la que s'ha duit a terme en les darrers dècades.

Esteban va recordar els orígens de la crisi actual, provocada per la manca de control en els crèdits concedits durant anys, que van acabar afectant tot el mercat financer mundial. Quan es creen desconfiances i es demostra que no hi ha solvència real, la crisi apareix amb una força poc habitual.

Cal esmentar, però, que l'alt nivell de crèdits insolvents està directament relacionat amb un període de consumisme desproporcionat, que s'ha vist alimentat per un missatge constant que identifica progrés amb creixement econòmic, i oblida que algunes coses són finites, com el petroli o el planeta.

La NEF treballa precisament per assolir una economia que sigui bona per a la gent i per al medi, que busqui el veritable benestar. Per això han creat índexs de mesura de l'economia que busquen identificar altres coses bàsiques més enllà del pur creixement econòmic (superant així les limitacions del PIB). D'aquesta manera han pogut comprovar com, a partir d'un cert nivell de creixement, el benestar de la gent ja no s'incrementa, sinó que només augmenten els efectes ambientals negatius i les desigualtats socials.

Aniol Esteban va explicar com, si es volgués exportar el nivell de vida de l'Estat espanyol a la resta del món, caldrien tres planetes per poder-ho abastir. Això dóna una idea de la necessitat de fer les coses d'una altra manera.

Una bona part de l'opinió pública espera sortir de la crisi recuperant simplement el model que hi hagut fins ara. En opinió dels experts, això ja no serà possible, i cal buscar nous jaciments de treball i de negoci en àrees lligades als aspectes ambientals. S'està davant un canvi estructural i cal aplicar una visió de termini més llarg que les legislatures de quatre anys per poder orientar correctament la sortida.