L'error d'abandonar el Pla Insular de la Costa

last modified 2011-09-15 13:14
L'error d'abandonar el Pla Insular de la Costa

Vista aèria des Canutells

Sembla que el nou equip de govern del Consell Insular té la intenció d'abandonar tota la feina que s'havia fet per ordenar l'ús nàutic del litoral de Menorca. Seria un gran error que es giraria en contra dels usuaris d'aquest litoral, tant els que van en barca com el que hi arriben des de terra.

Un dels principals problemes que pateix el litoral és la dispersió de competències. Algunes coses són competència de Costes, d'altres de Capitania Marítima, el port de Maó depèn del Ministeri de Foment, la resta de ports depenen del Govern Balear, altres ordenacions es fan a petició dels ajuntaments, el Consell ha d'autoritzar segons quins usos, etc.

Aquesta manca de coordinació s'ha traduït, en les darreres dècades, en dues dinàmiques ben conegudes. Per una banda, les zones no ordenades han anat patint saturació d'embarcacions i conflictes entre diferents usos. Un bon exemple ha estat Es Grau, fins que el Pla Insular de Costa ha permès començar a endreçar-ho.

L'altra dinàmica s'ha donat a les zones que s'han ordenat, als ports o a algunes cales. Les concessions a empreses privades, sense cap altra mirament que el maximitzar l'entrada de diners, s'ha traduït en uns preus abusius, que sovint han acabat desplaçant moltes embarcacions a zones no ordenades. Un bon referent d'aquesta trista manera de gestionar ha estat el port de Maó.

Per solucionar aquests problemes, cal la implicació d'una administració que tengui realment visió d'illa. Perquè l'activitat nàutica no es circumscriu al punt on es té l'amarrament, sinó que es mou al llarg del litoral. I també han de formar part de la solució els col·lectius implicats en la matèria: empreses nàutiques, usuaris, organitzacions que operen al litoral...

Idò tot això s'havia iniciat amb el Pla Insular de la Costa. La coordinació entre administracions i la participació dels agents socials implicats. Les primeres diagnosis mostren (en fotografia) més de 5.000 barques a la costa, una gran quantitat d'ancoratges sobre posidònia i zones protegides, platges saturades de barques sense quasi espai per als banyistes. Coses que es poden solucionar si es va treballant per imposar el sentit comú en l'ús del litoral.

Les experiències des Grau i Canutells, tot i que millorables en alguns aspectes, han representant una nova manera de fer les coses. Gestionades per associacions sense ànim de lucre, evitant l'afectació sobre zones d'interès natural, buscant la compatibilitat entre usos nàutics i la conservació del paisatge i la biodiversitat. Aquesta ordenació progressiva permet anar regularitzant la situació irregular de molts usuaris i, a més, és molt positiva per a les empreses nàutiques menorquines. Ben al contrari que quan surten grans concessions, que són captades per empreses externes que imposen preus astronòmics.

Tot just s'havia començat a avançar en aquest sentit i no respon a cap lògica que un canvi de color polític sigui la justificació per abandonar-ho a mig camí. El repte d'ordenar el usos nàutics segueix sobre la taula i és el Consell Insular qui l'ha de liderar.

PIC

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 13:38
Feina, doblers, expectatives intel•ligents i coherents tirats per la borda. Tot plegat sembla un mal son.

Pla de costes

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 14:33
Sembla que ens arriva una dreta que no accepta cap tipus de límit a la seva actuació de manera que el "laissez faire" o el "sanvis qui pugui" haurien de ser les consignes a partir d'ara. Es la visió política del petit botiguer. La trista història posterior al 1929 ens mostra els camins que sol escollir la petita burguesia (i cert proletariat desclassat) quan es veu amenaçada o bé ofegada econòmicament.

los de siempre

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 14:37
siempre los mismos favorecen los intereses privados y de unos pocos. no se puede tener mucha esperanza, mal que suene, con el entramado político homogéneo de baleares y menos después del 20N...no future

Reivindiquem

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 14:41
Crec que serà necessari mantenir una reivindicació permanent del PIC. És una necessitat que molta gent havia reclamat. L'hem de seguir demanant, encara que hagi canviat el color del govern.

L'error d'abandonar.............

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 15:45
IO DIC PIC, IO DIC PIC, IO DIC PIC, IO DIC PIC, UNAMONOS OTRA VEZ Y HAGAMOS CADENAS HUMANAS PARA PROTEGER LA COSTA, QUE NUESTRA VOZ SE OIGA. EDURNE

PIC

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 18:07
No deiem que Menorca era diferent a les altres illes, Reserva de la Biosfera, pues ja veieu, aquest any les platges saturades la gent envaint les zones acotades, el any qui ve l'aigua plena d'embarcacions, jo esta ja ho tenim aqui, no deiem que els menorquins estaiem molt gelosos del nostre espai? aixó s'acabat, s'han acabat les cales d'aigües clares, s'ha acabat les casetes de vorera, a la merda tot, ha arribat el PP.

l'error d'abandonar el plan de costes

Posted by Anonymous User at 2011-09-15 22:06
Se m'han fotut els cabells drets cuan he lleigit l'article.Pareix que vivim en una casa de putes on tot'hom hi te dret a manar manco els que aqui vivim.Tot'hom vol que la gallina d'els ous d'or sigui seva i cuan ja no faixi ous ja no li donaran ni menjar.Aixo si que es tirar els doblers,tantes administraçions per gestionar una cosa tan petita que cuan l'is convé,ni tan sols s'en recorden q'existim, pero cuan es cosa de butxaca son com a falcons. Menorca es petita i fragil i els menorquins tenim el dret (o, al manco el tindriem que tenir)de disfrutar del territori on vivim, sempre respetantlo i tindriem que lluitar amb totes nostres forçes perque no siguin els de fora qui prenguin les desicions de com tenen que ferse les coses sensa tenirnos en compta.

PIC URGENT

Posted by Anonymous User at 2011-09-16 08:20
Quin futur ens espera? Tindríem que mobilitzar el sentit comú. Informar a sa gent, no ens podem quedar aturats!
Sa concessió d’amarraments que tenia una empresa forana a Maó ha deixat de pagar es canon corresponent, però segueix cobrant a les embarcacions de transit per els seu amarrament.
A Ciutadella sa reordenació d’es port el donaran a una empresa forana a canvi de la concessió d’explotació.
Molta gent amb embarcació a Menorca han venut els llaüts per manca de amarraments amb preu no sobreespeculat. S’ha afavorit a ses empreses charter que cotitzen a sa península.
A Fornells enguany ha estat un desastre sa destroça de posidònia. Per no instal•lar ses boies i això que ja estaven comprades.. Sa reserva on-line de portsIB ha reduït es nombre d’amarrament a Fornells i quan et passejaves per allà els veies ocupats per es president d’una associació empresarial o els seus amics.
Tindríem de ser capaços de conscienciar-nos de que no podem permetre que el “caciquisme” tiri s’ancora a ses aigües menorquines. Ens hem de mobilitzar. Hem d’ajudar al GOB entre tots els que ens estimem Menorca, estic segur que en som molts, ho podem aturar. Comencem a informar a sa gent que té embarcacions i la mar com a referent de vida. SI AL PIC

pic urgent

Posted by Anonymous User at 2011-09-24 23:07
és vergonyós, que sempre hem d´estar així, amb el ay al coll. Camvi de govern, camvi de prespectives, és una vergonya ¡¡¡¡¡ no és pot renunciar a res.

Mobilitzar-se o ressignar-se.

Posted by Anonymous User at 2011-09-16 20:32
i ja veurem com deixen el PTI. Si no ens mobilitzem, es carregaran aquesta illa. I no desdoblaran la carretera general perquè no tenen un duro.