Abocaments fraudulents a Curniola

last modified 2008-10-14 12:43
Abocaments fraudulents a Curniola

Imatge d'un abocament

Al lloc de Curniola s'hi fan abocaments de restes d'obra que haurien d'anar a les plantes de triatge. El GOB ha denunciat el cas davant diverses administracions.

A Curniola, a prop de Cala Morell, fa anys que es suposa que es restitueix una zona on es van fer extraccions d'àrids. La realitat, però, és que serveix per a abocaments clandestins de restes d'obra, amb presència de ferros, plàstics i llenyes, que haurien d'anar destinats a les plantes de triatge. El Pla de Residus de Menorca prohibeix els abocaments sense triar.

Actualment, quan algú promou una obra de restitució o demolició, ja se li inclou en els costos de transport la tarifa corresponent per dur els residus a una planta de triatge, la qual reciclarà tot el material aprofitable i evitarà que es converteixi en residu sense utilitat. La picaresca d'alguns transportistes fa que alguns viatges no arribin mai a les plantes de triatge i es dirigeixin a abocadors, amb la qual cosa s'està incomplint la normativa ambiental i s'està estafant al consumidor que ha pagat perquè els materials es reciclin.

Per aquests motius, el GOB ha demanat a les administracions competents que investiguin l'autoria dels fets i que es sancionin totes les parts implicades en aquesta activitat fraudulenta.