Oferta de feina

last modified 2011-07-14 11:25

 

DADES I UBICACIÓ DE LA FEINA

 • NOMBRE PLACES: 1
 • CONTINGUT DEL TREBALL: Execució del projecte “Cultivant sinergies. Revalorització agrària al prelitoral mediterrani” de custòdia agrària a l'Alt Empordà i a l'illa de Menorca.
 • LLOC DE TREBALL: Figueres, Alt Empordà (Girona)


CONDICIONS CONTRACTUALS

 • DURADA DEL CONTRACTE: 2 anys. Possibilitat de pròrrogues.
 • PERÍODE DE PROVA: 3 mesos.
 • JORNADA LABORAL: Jornada complerta, 40 hores setmanals .
 • HORARI: Flexible, amb ample disponibilitat i adaptabilitat horària.
 • SOU: 20.900 € brut anual.
 • PAGUES ANUALS: 14.
 • ALTRES CONSIDERACIONS: Incorporació immediata.


REQUISITS

 • ESTUDIS: Requisit valorable. Es valorarà estudis universitaris relacionats amb el lloc de feina.
 • IDIOMES: Català i castellà, parlat i escrit. Es valorarà coneixement d'altres idiomes.
 • INFORMÀTICA: Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari. Es valorarà maneig de sistemes GIS.
 • VEHICLE: Vehicle propi a disposició i carnet de conduir. Es paga el quilometratge.
 • CONEIXEMENTS i HABILITATS: Es valoraran els següents coneixements i habilitats, mitjançant l'experiència prèvia:
 • Coneixements de conceptes ambientals generals i específics de l'Alt Empordà.
 • Habilitats per relacions humanes i capacitat d'empatia.
 • Capacitat de redacció de projectes i memòries i elaboració de plans de feina.
 • Capacitat per a treballar en grup i per a dinamitzar equips humans.
 • Facilitat per a comunicar (Presentació de projectes, monitoratge d'activitats, mitjans comunicació...).
 • Habilitat per a detectar oportunitats de conservació del territori.
 • Coneixement del sector agrari, amb especial interès en el sector agrari empordanès i, en concret, en custòdia agrària.

EXPERIÈNCIA: Es valorarà.

 • Experiència en dinamització social i en projectes de conservació.    
 • Treball de programació i coordinació d'activitats ambientals.
 • Experiència en treball i col∙laboració amb ONGs en general, i de caire ambiental   en particular. Es valorarà la presentació de cartes de recomanació de les entitats relacionades.


PROCEDIMENT

 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Escrit lliure per ocupar el lloc, especificant per què interessa el lloc de feina i adjuntant currículum personal. Amb posterioritat s'hauran de certificar les dades que es justifiquin com a requisits o coneixements.
 • PRESENTACIÓ SOL·LICITUD: Només s'admetran els currículum via mail, indicant “Oferta feina custòdia”
   • E_mail: info@gobmenorca.com
   • E_mail: agroterritori@iaeden.cat
 • TERMINI: Abans de dia: 29/07/11
 • CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTA PERSONAL: La persona candidata podrà ser convocada a una entrevista personal.
 • Telèfon de contacte: 971 35 07 62