Al Pla de Carreteres li sobren tres vies

last modified 2009-04-14 10:38
Al Pla de Carreteres li sobren tres vies

Orbital de Maó: En vermell la proposta del CIM i en blau l'alternativa

A la recent presentació que ha fet el Consell Insular sobre el Pla Director Sectorial de Carreteres de Menorca, s'inclouen algunes noves vies que prometen ser ben polèmiques i que, a judici del GOB, no estan prou justificades.

El Pla recupera la via orbital de Maó que pretén creuar sobre la zona de Llucmaçanes, a partir d'enllaçar la ronda de l'hospital amb la carretera de Sant Climent a l'alçada del Camí de na Ferranda (vegeu el gràfic adjunt). Aquesta proposta ja va ser avançada en la revisió del Pla General de Maó i va ser objecte de nombroses al·legacions.

Quan es dibuixa una via així, s'està convidant a transformar en urbanitzable tota la zona de sòl rústic que quedaria entre la nova carretera i l'actual de Sant Climent. Una proposta que es contradiu totalment amb la voluntat expressada en el nou Pla General de Maó de preservar aquesta zona com a rústica. Existeix una alternativa molt manco impactant si es fa passar la nova via més pròxima a La Salle (marcada al gràfic com Opció 2).

També resulta preocupant la proposta d'una nova carretera paral·lela a la de Maó - Sant Lluís. El GOB creu que abans que plantejar una obra d'aquest estil s'haurien d'assajar polítiques actives de transport públic adaptades a les necessitats reals de la nombrosa població que es desplaça, per motius de treball, entre els dos nuclis.

Per últim, sorprèn que aparegui una nova variant as Mercadal, que passaria per darrere el recinte firal. L'impacte territorial i l'elevat cost econòmic d'una obra d'aquest estil difícilment pot ser justificada amb l'actual configuració del nucli des Mercadal.