Noves sensacions per a l'aigua

last modified 2011-03-14 09:41
Noves sensacions per a l'aigua

Ma. Àngels Gornés i Pacífic Camps, aportant el seu art per a l'aigua.

A la veu clara i neta de Maria Àngels Gornés s’hi van sumar els traços explícits dels pinzells de Pacífic Camps per fer més gran la crida a favor de l’aigua de Menorca. Les cadires es van omplir a la Sala de Cultura de Ciutadella per gaudir de l’apropament entre l’art i el medi ambient. I totes les persones assistents se’n van anar molt satisfetes.

El muntatge artístic "Els sentits de l’Aigua" té com a fil conductor un audiovisual amb nombroses imatges, que s’anirà mostrant pels diferents municipis i al qual s’hi podran sumar artistes de diferent disciplines.

Conxa Juanola, presidenta interinsular del GOB, inaugurava l’acte explicant la importància que l’aigua té en un context com el menorquí, i fent  palesa la necessitat d’incorporar la sensibilitat de tothom cap a un repte que requereix la suma d'esforços. A la tasca investigadora i divulgativa que duu a terme l’entitat, s’ha decidit afegir-hi aquesta nova iniciativa.

L’audiovisual, fet a partir d’un concurs de fotografies sobre l’aigua organitzat amb el Departament de Joventut del Consell Insular, va merèixer els primers aplaudiments del públic.

Va ser després el torn de la veu i la guiterra de Maria Àngels Gornés, qui ha musicat nombrosos poetes menorquins. L’acompanyava a l’escenari el consagrat pintor Pacífic Camps, que va anar elaborant una obra en directe.

La tasca conjunta dels dos artistes va ser una carícia sensorial per a l’audiència. Els poemes cantats parlaren de solituds, d’amors, de paisatges reals i imaginaris. De llums i d’estima al territori. De complicitats i de necessitats.

Entre poemes, els comentaris savis de Pacífic, les relacions entre l’aigua i la vida, entre els avis i els néts. I la tela del gran quadre anava guanyant formes fins a mostrar el miracle dels núvols, de les pluges, i del recórrer argentat de l’aigua per sobre i per sota de la terra, que portà i porta la vida a l’illa. 

L’acte va finalitzar amb agraïments generalitzats i amb la convidada a dur a la pràctica una nova realitat.

Un vespre afortunat

Posted by Anonymous User at 2011-03-14 20:36
Va ser un acte esplendit, per la senzillesa i naturalitat en que es va desenvolupar. La privilegiada veu de na Maria Angels, els comentaris que sempre agrairem d'en Pacífic i el final preciós de na Conxa.
Molt bé.