Dues noves turbines contaminants a GESA

last modified 2008-02-14 11:09

Les dues noves turbines que es preveu instal·lar a la central tèrmica de Maó triplicaran el màxim d'emissions permès per la normativa europea. Una vegada més, els nous equips es tramiten dient que nomes funcionaran en cas d'emergència, la qual cosa permet evadir la Directiva europea en emissions d'òxid de nitrogen.


Fumeral de la Gesa al port de Maó


La Conselleria de Medi Ambient ha desestimat les al·legacions presentades pel GOB el maig de l'any passat a l'ampliació de la central de Gesa-Endesa. Malgrat que l'informe tècnic reconegui que es poden aplicar límits més restrictius, finalment l'organisme responsable de vetlar pel medi ambient torna a admetre excepcions amb l'argument que els nous motors només funcionaran en casos d'emergència. Es dona el cas que l'anterior turbina instal·lada ja es va tramitar també com a equip d'emergència.

En els darrers quatre anys, la central de Gesa-Endesa haurà duplicat la seva capacitat de producció elèctrica a partir de combustibles contaminants, amb turbines que s'anomenen de gas però que en realitat funcionen amb gasoil. Crida l'atenció que dels 271,5 Mw que passarà a tenir la central, un 55% (149 Mw) s'han tramitat agafant-se a la situació excepcional d'instal·lacions d'emergència. Si no s'hagués acceptat aquest subterfugi, els nous motors tindrien una tecnologia que contaminaria tres vegades manco.

Per altra banda, la central continuarà també abocant clor a la Colàrsega del port de Maó i escalfant l'aigua d'aquest indret, que no té renovació natural. El GOB va demanar dotar la central amb un circuit tancat de refrigeració, que es situàs sota el moll comercial (en una zona més oberta que la Colàrsega) i que evitàs a la vegada els actuals abocaments de clor (que s'usa per matar els organismes incrustants, entre d'altres). Malgrat que l'informe tècnic digui que es troba a faltar un Programa de Vigilància mes exhaustiu que doni resposta a l'impacte tèrmic i d'abocaments de substàncies, la Conselleria no obligarà a instal·lar el circuit tancat.

D'aquesta manera, Menorca augmentarà significativament les emissions contaminants a l'atmosfera. I ho farà perquè l'organisme ambiental competent, ni ara ni amb el govern anterior, que era de diferent signe polític, s'atreveix a exigir les màximes garanties per als ciutadans i la màxima eficiència en un context de canvi climàtic reconegut.

Gesa-Endesa és de les empreses que més beneficis registra cada any. No té cap problema de viabilitat econòmica, de manera que les noves dotacions i les instal·lacions que usa haurien d'estar modernitzades i ser exemple de màxim interès per als reptes ambientals.