Valorant la manifestació del Pla Insular de la Costa

last modified 2009-01-14 10:17
Valorant la manifestació del Pla Insular de la Costa

Cala Figuera també es vol privatitzar

Fa uns dies, el 27 de desembre, un grup de gent es va manifestar per demanar un Pla Insular de la Costa que ordeni el creixement del turisme nàutic i de les instal·lacions portuàries amb una visió d'illa.

La convocatòria no va tenir una resposta massiva. Algú podrà dir que les dates -en plenes festes de Nadal i Cap d'Any- no eren les millors. Però també és cert que les festes són uns dels moments en què es troben a Menorca la majoria dels estudiants que nodreixen el col·lectiu que va convocar l'acte, els Joves per a la Defensa del Territori. També n'hi ha que diuen que no ens trobem en un moment social massa idoni per convocar manifestacions. Sigui com sigui, el que sí es pot destacar és que es van produir algunes absències sobre les quals cal reflexionar.

Per exemple, hi van assistir pocs usuaris d'embarcacions, quan són aquests uns dels grups socials més afectats per la manca de planificació. Les dinàmiques dels darrers temps apunten cap a la progressiva privatització del litoral -que se suposa que és un espai públic- a partir de concessions a empreses que disparen els preus i acaben desplaçant l'usuari menorquí tradicional cap a zones no ordenades. Aquesta tendència no s'ha acabat, ni molt manco. Aquesta és l'aposta que Autoritat Portuària ha fet per al port de Maó (vorera nord, zona del Club Marítim, futur de Cala Figuera...) i els afectats no fan sinó augmentar dia a dia.

Però també les empreses nàutiques de l'illa haurien d'acudir a actes d'aquest estil. Com s'ha vist en el cas de Trapsa, és molt difícil que les concessions de grans zones les puguin agafar les empreses menorquines, que no tenen prou dimensió per fer ofertes competitives. Entenem que una planificació que marqui límits en el creixement nàutic i quotes màximes anuals de nous amarraments, no farà altra cosa que clarificar el panorama a l'empresariat, ajudar a dimensionar i orientar correctament les empreses i evitar la intrusió -legítima però no necessàriament desitjable- de forces econòmiques de fora.

I en darrer lloc volem comentar l'aspecte que és potser més transcendent per la societat menorquina. Mentre arreu d'Europa es donen nombroses manifestacions violentes de joves que protesten per un sistema al qual no veuen sortides, i es va instaurant la cultura del no, aquí els nostres estudiants convoquen un acte pacífic que inclou propostes d'actuació. Hauríem de saber valorar aquests fets per la gran vàlua que tenen en els temps que corren. Les institucions públiques, el sector empresarial i el sector no lucratiu tenim l'obligació de respondre de manera intel·ligent.