Alaior no és Reserva de Biosfera?

last modified 2011-12-13 11:45
Alaior no és Reserva de Biosfera?

Productes tòxics escampats sobre les vies públiques.

Aquests dies molta gent s'ha sorprès de veure que als camins d'Alaior s'està fumigant amb herbicida. Es poden veure cartells a diferents indrets. A Menorca està prohibit fumigar els camins i carreteres amb herbicides.

Quan aquesta illa va ser declarada Reserva de Biosfera, es van elaborar una sèrie de documents d'anàlisi i de propostes. Una de les recomanacions més explícites dels experts que van negociar amb la UNESCO era el deixar d'usar productes químics per controlar la vegetació de les carreteres. Els herbicides són productes tòxics que, a més d'afectar les herbes, sovint s'incorporen a les xarxes tròfiques afectant molts altres animals. Alguns d'aquests productes poden ser bioacumulatius (el cos els va acumulant) i acaben retornant a les persones.

A la natura tot està relacionat. Quan es fumiguen quilòmetres de camins, s'estan introduint components tòxics que fàcilment arriben a destinacions no desitjades. Tota la petita fauna que viu a la vegetació fumigada (insectes, caragols, rèptils...) també queda afectada i pot ser consumida per altres animals superiors (tords, perdius, rapinyaires) i així pot anar passant d'un organisme a un altre. A dalt de tot de la cadena, hi ha l'espècie humana.

La recomanació de deixar de fumigar amb herbicides fa molts anys que es va dur a la pràctica. Es va comprovar que també es controla de manera molt efectiva amb mitjans mecànics. Aquesta nova manera de fer les coses es va incorporar al Pla Territorial Insular, que prohibeix taxativament la fumigació de camins i carreteres.

Volem pensar que aquest canvi que s'ha detectat a Alaior és fruit del desconeixement d'algun nou responsable tècnic o polític. Perquè fins i tot s'ha fumigat el camí on hi ha l'escola nova.

El GOB demana a l'Ajuntament d'Alaior que no jugui amb l'ús dels productes tòxics. I que compleixi les normatives vigents. Com a Reserva de Biosfera, Menorca ha de ser exemple de gestió responsable amb el medi.

De jutjat de guàrdia

Posted by Anonymous User at 2011-12-13 12:04
La manca d'escrúpols, de responsabilitat, de sentit comú i el despreci per les lleis vigents per part d'alguns dels nostres representats, son vergonyosos. Si al responsable li caiguessin denúncies i multes, potser s'ho pensaria més d'un cop abans de passar-se les normes per entre les cames.

Ja està bé!!!

Posted by Anonymous User at 2011-12-13 12:30
S'actitud de ses Administracions, com aquesta mateix, dóna ganes de sol•licitar sa revocació per part de la UNESCO del “títol” de Reserva de sa Biosfera que, segons sembla, només serveix (o ho fan servir) com a reclam turístic.
A ningú no se li ha acudit s’idea de promoure un vídeo propagandístic de s’illa on, entost de mostrar platges i cales verges i camins bucòlics de s’interior i demés recursos que solen fer emprar (sense oblidar la qualitat de s’aigua del subsòl), surtin ses platges amb urbanitzacions massives, sa manca de respecte per sa natura (amb fumigacions generalitzades), sa gairebé inexistència des transport públic, etc. etc. etc.
Salut i fins s'Assemblea de dilluns que ve.

La sopa boba

Posted by Anonymous User at 2011-12-13 16:18
Menorca tendría que ser reserva de los funcionarios y vividores subvencionados.

herbicides

Posted by Anonymous User at 2011-12-13 17:03
Supos que aixo empitjora encara mes,es gravissim problema de nitrats a l,aigua.Problema de salut publica,de economia i de reciclatge de plastics

No tots son iguals

Posted by Anonymous User at 2011-12-13 17:13
No tots els funcionaris són iguals. No tots tenen sous astronòmics. No tots s'embutxaquen diners. No tots tenen els mateixos drets. No tots... Posar a tothom dins el mateix sac és ser un poc curt de mires!