Preservar el valor paisatgístic de la carretera Ferreries - Es Migjorn

last modified 2007-12-13 12:05
La carretera que va de Ferreries a Es Migjorn és una de les vies rodades amb més valor paisatgístic de Menorca. Davant l'anunci fet pel Consell Insular d'obres d'adequació de la calçada, el GOB demana la màxima cura perquè no es perdi l'atractiu actual d'aquesta carretera secundària.


Carretera Ferreries-Es Migjorn


El poble d'Es Migjorn ja compta amb una carretera en perfectes condicions per a tot tipus de vehicle. Quan es va abordar l'obra que connecta Es Migjorn amb la carretera general, tothom va acceptar que calia sacrificar territori amb l'objectiu que tant el nucli tradicional com la urbanització de Sant Tomàs comptessin amb una via adequada per al pas d'autobusos. Però una volta aquesta infraestructura està enllestida, no tindria cap sentit (ni social, ni ambiental, ni econòmic) pretendre que una via secundària com la que va a Ferreries també s'hagi d'adequar als vehicles grans.

El temps que pot afegir un vehicle gran per anar per la carretera principal en tost de per la secundària no és apreciable amb les distàncies de Menorca. Per contra, la pèrdua d'atractiu de l'illa que podria suposar segons quines intervencions sobre la via Es Migjorn - Ferreries seria enorme. El GOB confia que s'imposarà l'interès general per damunt dels interessos particulars i que les institucions públiques vetlaran perquè es facin les mínimes modificacions de seguretat sense malmetre el major valor que té aquesta carretera: el paisatgístic.