Reflexions sobre els nitrats d'Es Castell

last modified 2009-08-13 09:56
Reflexions sobre els nitrats d'Es Castell

Es Castell pateix alta presència de nitrats a l'aqüífer.

La planta per filtrar nitrats que es vol posar a Es Castell incrementarà el mal estat de l'aqüífer del municipi. Les autoritats ho saben i ho admeten, però es neguen a rectificar i a posar solucions més adequades, que n'existeixen.

La instal·lació per llevar els nitrats de l'aigua potable, que el batle d'Es Castell reclama aquests dies al Govern Balear, seria un gran error. El motiu és molt senzill. Aquests sistemes agafen aigua de pou i la filtren, en aquest cas per eliminar els nitrats. Però generen un rebuig d'aigua -la que va acumulant els nitrats concentrats- que no es pot aprofitar, d'entre un 30% i un 40%, que s'ha de llençar.

Posem-hi nombres. Es Castell va gestionar per la xarxa urbana, durant el 2007, unes 585.000 tones d'aigua. Si ara tot això s'ha de passar per la planta desnitrificadora, voldrà dir que tirarem, literalment, unes 200.000 tones d'aigua. Això és l'equivalent al que consumeixen anualment uns 4.000 habitants. Amb aquesta immensa quantitat d'aigua es podria abastir el poble de Ferreries durant nou mesos.

I el problema no acaba aquí. Com que l'aigua de rebuig no ens serveix, haurem de treure'n molta més que abans dels pous municipals. I quanta més aigua treim de l'aqüífer, més es concentren els nitrats i més augmenta el perill d'intrusió marina, que a Es Castell ja afecta algunes zones.

És evident que amb actuacions com aquestes serà impossible que l'aqüífer recuperi un bon estat, que és el manament legal a què obliga la Directiva Marc de l'Aigua. No és raonable fer inversions públiques que empitjoraran la situació de cara al futur. Això no és una solució, és una intervenció negativa.

El problema dels nitrats d'Es Castell s'ha d'afrontar primer tancant l'origen de la contaminació -les autoritats ho tenen ben identificat- i si es considera que mentrestant s'han de posar sistemes pal·liatius perquè la gent pugui rebre aigua que compleixi la normativa sanitària, val més apostar per una dessaladora temporal i de poca capacitat, que permeti que l'aqüífer descansi.