Ajuda al GOB

last modified 2010-07-13 10:57
Ajuda al GOB

Excursió pública organitzada pel GOB

El GOB actualment passa per un moment de dificultats en la tresoreria. Açò és degut bàsicament a dos fets. Per una banda estem treballant en projectes grossos, que ens comporten realitzar despeses que no recuperarem fins al final quan estiguin acabats. Són sobre tot els de Custòdia Agrària. Per altra banda, tenim convenis i projectes signats amb entitats i administracions que estan endarrerint el pagament. Açò fa que, tot i tenir una economia sanejada i amb prou fonts d'ingressos, ens trobem amb problemes de liquiditat.

El GOB, per solucionar aquest problema, ha signat unes vies de crèdit amb entitats bancàries. La solució dels bancs té però un cost prou elevat que ens aconsella cercar altres maneres de finançar temporalment els projectes del GOB. És per açò que oferim als socis i simpatitzants l'oportunitat d'ajudar a la tresoreria del GOB amb crèdits personals directes a un termini fix.

Les modalitats de préstecs que es consideren són les següents:

  • Import: a escollir entre 3.000, 5.000, 10.000 o 15.000 euros
  • Termini: a escollir entre 3, 6 o 9 mesos
  • Interès: 2% anual. Per a quantitats de 10.000 euros o més, 2,5% anual
  • Amortització anticipada: en cas que el prestatari vulgui retirar el préstec abans del termini, l'interès serà de l'1%
  • Pagament d'interessos: en acabar el termini del préstec, el GOB retornarà el capital més els interessos (exclosa la retenció d'IRPF)

El termini per formalitzar un d'aquests préstecs acaba el 31 de desembre de 2010 o abans, en el cas que el GOB hagi cobert les seves previsions de tresoreria.

Les persones interessades poden emplenar el formulari de sol·licitud i enviar-lo signat a la seu del GOB a Menorca, Camí des Castell, 53, 07702 Maó.

Per a més informació, podeu contactar amb el GOB per telèfon al 971 35 07 62 o enviant un email a prestec@gobmenorca.com

Ajuda al GOB

Posted by Anonymous User at 2010-07-13 19:29
Allavà tu, com esteim. Ajuda al GOB, i el GOB t'ajuda a tu quan li ho demanes ? jo encara DIC NO ! i tu ?

ajuda al gob

Posted by Anonymous User at 2010-07-17 10:04
Hola!Jo crec que el GOB fa molts d'anys que ens ajuda a tots! Si Menorca llueix així de polida és gràcies a tota sa gent del GOB que durant tants d'anys ha lluitat per Menorca.
Qualsevol ajuda al GOB és poca si pensem amb tot el que s'ha aconseguit en aquests anys d'especulació arreu del món!

Ajuda

Posted by Anonymous User at 2010-07-14 09:12
Farem difusió d’aquesta demanda. Ens beneficia a tots.
Tramuntana

Estalvis per a usos ètics

Posted by Anonymous User at 2010-07-14 13:25
Moltes vegades els nostres estalvis s'usen per coses que no voldríem: comerç d'armes, especulació en borsa, destrucció d'espais valuosos, etc. Em sembla una bona idea deixar-los al GOB a un interès similar al que dona qualsevol entitat bancària.

ayudas posibles` otras

Posted by Anonymous User at 2010-07-19 20:29
El tercer sector o sea ong,s o y demas entidades sin animo de lucro creo que tienen y pueden ayudar a la creacio de empresas de responsabilidad social .Siempre que nuestras empresas no lo hagan