Atacs aeris

last modified 2010-05-13 10:30
Atacs aeris

Exemplar de Lymantria en una paret

L'eruga peluda no és un problema per als ecosistemes menorquins. Sí que pot significar molèsties per a la gent quan arriba a les zones habitades, i perjudicar algun hort o sembrat.

Les campanyes de control de l'eruga haurien d'estar centrades únicament en explicar la magnitud real del problema, i a reduir aquests danys a les persones. El fet de fumigar alzinars sencers no obeeix a cap raonament biològic, sinó a voler donar la imatge de grans actuacions, que no fan més que reforçar els arguments alarmistes.

El resultats de les fumigacions aèries d'aquests passats anys no han servit per controlar la plaga, han costat molts de doblers públics i, segons la Conselleria de Medi Ambient, els alzinars han perdut la seva capacitat natural de controlar l'eruga per si mateixos, com han vingut fent durant segles a Menorca. Tot un èxit del Servei de Sanitat Forestal.

La campanya d'enguany representa una millora considerable respecte de les anteriors, perquè ha deixat d'usar el dimilin, l'insecticida que ha degradat les defenses de l'alzinar. Estudis realitzats en altres insectes similars a la Lymantria han demostrat que són normals els cicles expansius de 5 o 6 anys i que són els paràsits naturals de les espècies, les que les fan tornar a poblacions lògiques. Però quan es tiren de manera massiva insecticides com el dimilin, no només s'afecta l'eruga peluda, sinó també els seus paràsits, que perden així la capacitat natural de control.

Enguany s'ha decidit usar només fumigacions de Bacillus, que és una malaltia que ataca les erugues. Es passa així de la lluita química a la lluita biològica. És un avanç considerable. Els responsables polítics no han pogut evitar, però, basar la campanya pública altra vegada en la imatge de les fumigacions aèries, que consideren que transmeten la idea d'eficàcia.

Per al 2010 s'han previst també altres actuacions especials selectives. Una brigada durà a terme destrucció de postes (s'ha estimat que en només una jornada laboral, una persona pot eliminar 315.000 ous de Lymantria de manera manual), captura de papallones femella, i s'incrementarà la instal·lació de trampes de feromona. Mentrestant, la gent que es vegi afectada a cases o conreus, podrà sol·licitar fumigacions terrestres.

L'ús d'insecticides químics  provoquen pèrdua de biodiversitat i desequilibris que encara afavoreixen més l'aparició de plagues. El Servei de Sanitat Forestal hauria de tenir com a primer objectiu recuperar les poblacions de les espècies que controlen les plagues, que també formen part del bosc tant com les alzines. En conseqüència mai més s’hauria de tornar a fumigar amb dimilin.

L’eruga de l’alzina forma part dels alzinars de Menorca, i per tant l’hem de conèixer i aprendre a conviure amb ella, sense caure amb alarmismes ni fer el joc als titulars sensacionalistes.