Banca ètica: canvis importants amb poc esforç

last modified 2008-12-12 13:36
Banca ètica: canvis importants amb poc esforç

Josep Foguet presentant Joan Antoni Melé

D'on surten les immenses quantitats de diners que permeten finançar les guerres que permanentment s'estan lliurant al món? Per què es perpetuen situacions de pobresa extrema, mentre en altres casos la riquesa provoca un consum desmesurat a costa de la destrucció del medi ambient? Molt poca gent està d'acord amb el comerç d'armes, amb la contaminació del planeta, amb la desigualtat social; en canvi, tira endavant. Per què?

La resposta és fàcil: els diners que s'hi inverteixen donen molts rendiments i per això les entitats que els manegen (bancs i institucions de crèdit) hi destinen una bona part. I d'on treuen els diners? De les nostres imposicions, dels nostres estalvis, dels interessos dels crèdits que pagam. De fet, són els nostres diners els que estan finançant el món en què vivim.

Sabent això, les persones que tenim consciència, que volem posar un gra d'arena per fer un món millor, ens podem demanar si els nostres diners poden emprar-se en aquest sentit. La resposta és sí: existeix la banca ètica.

La banca ètica, en comptes de prioritzar el benefici econòmic per damunt de tot, destina els diners a activitats compatibles amb la conservació de la naturalesa, el respecte als drets humans, el desenvolupament sostenible... i evita invertir en empreses que atempten contra aquests principis.

Podem demanar al nostre banc o caixa en què està invertint els nostres diners. Ens pot garantir que no estem contribuint al comerç d'armes? a la destrucció de la naturalesa? a l'explotació infantil o de la dona? Si no és així, tenim la possibilitat de canviar-los de lloc i posar-los a treballar per un món millor.

Aquestes són algunes de les idees exposades a la conferència a l'Ajuntament de Maó de dimecres passat per Joan Antoni Melé, director territorial de Triodos Bank, una entitat de dimensió europea que es dedica exclusivament a la banca ètica. També Colonya Caixa Pollença és pionera a les Balears en aquest tema, amb línies de banca ètica entre els seus productes.