Cala Llonga: d'aquelles desestimacions, aquests mamotretos

last modified 2007-11-12 14:33

Aquests dies la premsa s'ha fet ressò del gran edifici que s'està construint a Cala Llonga, incrementant l'impacte paisatgístic d'aquesta urbanització de la vorera nord del port de Maó. Es tracta d'una construcció amb llicència, per la qual cosa no sembla tant un cas d'il.legalitat com de poca sensibilitat per part de qui va projectar que a aquest indret es podrien fer coses similars.



Aquests casos haurien de servir, si més no, per aprendre de la història. I és que les coses urbanístiques es couen sobretot quan es decideix l'ordenació territorial de cada espai. En relació a Cala Llonga, el GOB va fer diversos intents per reconduir els impactes que es veien venir, però no van ser acceptats per les administracions competents. Vegeu-ho.

Any 2002. Quan s'acorda iniciar el Pla Territorial Insular (PTI) hi ha un acord polític entre ajuntaments i Consell Insular, segons el qual es diferenciarà entre zones turístiques i nuclis tradicionals. El PTI només treballarà sobre les zones turístiques, a fi d'intentar rebaixar expectatives de creixement urbanístic i reconduir densitats i impactes paisatgístics. El mes d'agost d'aquell 2002 el GOB va presentar suggeriments a l'avanç del PTI que havia sortit a exposició pública. En aquell escrit ja es demanava que Cala Llonga fos inclosa com a zona turística, perquè inexplicablement apareixia com a nucli tradicional.

Any 2003. El mes de febrer el GOB presenta al·legacions a l'Article 47 del PTI. Entre d'altres, es demana que Cala Llonga quedi inclosa com a zona turística per la seva ubicació allunyada del casc tradicional de Maó i/o l'evident vocació turística de bona part de les edificacions existents o previstes en aquell moment.

Les dues peticions van ser desestimades. Probablement, la causa s'ha de buscar en l'esmentat acord polític entre Ajuntament i Consell.

Més recentment, l'abril de 2006, el GOB presentava al·legacions a l'Avanç del nou Pla General de Maó. A l'escrit hi ha un apartat dedicat a Paisatge, que diu "una de les principals pèrdues paisatgístiques de Maó, succeïda en els darrers anys, ha estat el creixement urbanístic de Cala Llonga. Aquest indret, de manera incomprensible, no va ser inclòs dins les zones classificades com a turístiques pel PTI i, per tant, no s'ha pogut beneficiar de les restriccions (...). Es fa necessari abordar un Pla d'Integració Paisatgística per a les construccions existents i per a les que puguin estar projectades a fi de minimitzar l'efecte negatiu que actualment es detecta i que afecta al conjunt de gran valor paisatgístic que representa s'Altra Banda (la vorera nord del port de Maó).

Confiem que la polèmica del darrer edifici de Cala Llonga serveixi perquè no es desestimi de nou la petició de posar seny sobre aquest malmès espai.