La filosofia de la custòdia uneix els sectors

last modified 2008-06-12 09:31

El conveni signat entre la finca agrària de La Marcona, l'hotel Sol Milanos-Pingüinos i el GOB és una mostra de la possibilitat d'enteniments entre sectors per mirar d'ajudar-se de manera mútua i aconseguir uns efectes positius per a tota la societat. És un exemple concret d'acord multisectorial de custòdia del territori .

Menorca és una illa humanitzada des de fa milers d'anys i el seu paisatge s'ha anat modelant a partir de la gestió agrària. El model agrari menorquí ha composat un territori en mosaic, on les terres de producció es troben molt entrellaçades amb la vegetació silvestre. Aquesta gestió agrària feta amb seny, ha permès la supervivència d'una elevada biodiversitat silvestre, així com un paisatge reconegut com de molta qualitat.

Malgrat el context de crisi agrària, que fa anys que ve afectant sobretot les finques amb monocultiu de llet, hi trobam també llocs emprenedors, amb pagesos i propietaris que es mostren interessats en cercar sistemes de gestió del territori que combinin de manera adequada la viabilitat econòmica de les finques amb la conservació dels valors naturals.

Així mateix, hi ha persones lligades al sector turístic que volen col·laborar perquè la crisi que afecta el sector agrari no derivi en pèrdues de paisatge ni de biodiversitat, que tant de valor aporta a la comunitat illenca en general i a l'activitat turística en particular, i es mostren disposades a contribuir a transvasar compensacions que vagin del sector terciari cap al primari.

El GOB promou el projecte Conversar per conservar, que pretén fomentar les iniciatives privades en la conservació dels valors ambientals, a partir dels acords anomenats de Custòdia del Territori, amb finques agràries en actiu. Es tracta d'acords voluntaris entre dues o més parts, que es signen amb la voluntat de dur a terme una gestió sostenible de les finques amb l'objectiu de compatibilitzar l'activitat humana i el patrimoni natural d'un determinat paratge.

El conveni signat aquests dies preveu una sèrie de visites educatives a la finca agrària, la possibilitat d'oferir tasts de productes ecològics al propi hotel, així com la promoció de venda directa d'aquests productes als visitants turístics.