El dic i l'increment en l'obra pública (I)

last modified 2010-01-12 10:00
El dic i l'increment en l'obra pública (I)

Quin cost econòmic final tindrà l'obra?

El dic de Son Blanc es va adjudicar per un import total, IVA inclòs, de 50.246.550 euros. (BOIB de 31/05/07). Després de devers dos anys d'obres, la companyia adjudicatària reclama un increment del cost de més del 85 %. Diu que necessita uns 43 milions d'euros més.

43 milions d'euros és molt més que el pot arribar a guanyar, durant tota la vida de feina, qualsevol persona normal de classe mitjana. Probablement, també és més del que pot arribar a guanyar tota una família extensa, incloent pares, germans, cunyats i cosins. 43 milions d'euros és molt de doblers. Com és possible que hi hagi desviacions tan grans?

Per entendre-ho, cal començar per veure com sol funcionar l'obra pública. Especialment, l'obra pública que implica grans pressupostos. Generalment s'encarrega un projecte a alguna consultora, que presenta una documentació ampla i densa. La gent que ha de prendre decisions es mira els plànols principals de la proposta i es valora si respondrà a les necessitats i a les expectatives, i es fan les correccions oportunes.

Els projectes es redacten per part de tècnics qualificats i es segellen en el corresponent Col·legi professional. Se suposa que qualque tècnic que treballa per l'administració pública també s'ho mira. Però de vegades -quasi sempre- hi ha poc temps per fer-ho. En aquest cas, el Govern Balear de Jaume Matas va acordar, el dia 11/02/07 declarar el dic de Son Blanc com "d'excepcional interès públic" amb la finalitat de "agilitzar al màxim els tràmits". L'obra es va licitar al cap de tres setmanes.

I aquí és on entra en joc l'habilitat de les empreses especialitzades en l'obra pública. Acostumen a tenir gabinets tècnics molt eficients, que detecten tots els errors i les mancances del plec de condicions de l'obra licitada. Els valoren econòmicament i els guarden en pany i clau. Sabent que, si aconsegueixen l'adjudicació de l'obra, després es podran presentar com a coses inesperades i tindran la paella pel mànec per posar-hi el preu que vulguin.