Idees per invertir els diners locals en aigua

last modified 2008-12-11 09:46
Idees per invertir els diners locals en aigua

La depuradora de Sant Climent aboca a un pou d'infiltració

El problema de l'aigua hauria de ser tingut en compte per part dels ajuntaments a l'hora de dissenyar inversions a càrrec dels fons extres que ha anunciat el Govern Central. Vet aquí algunes idees concretes que podrien ajudar a disminuir el problema de la pèrdua d'aigua dolça i de la contaminació per nitrats:

La depuradora de Sant Climent és altament conflictiva, perquè acaba en un pou d'infiltració. Sant Climent és la zona amb més concentració de nitrats de Menorca. Una possible solució seria la reutilització de l'aigua depurada per regar els jardins de la urbanització de Binixíquer, que en aquests moments consumeixen aigua d'aqüífer. Amb els recursos econòmics que rebrà l'Ajuntament de Maó, es podria assolir la conducció cap a la urbanització, així com la construcció d'un dipòsit regulador, a l'estil del que existeix a Punta Prima. Una iniciativa que l'Ajuntament des Migjorn hauria d'aplicar també als jardins de Sant Tomàs.

L'habilitació d'arquetes de control en les connexions de les indústries al clavegueram, a fi de poder fer inspeccions per detectar possibles abocaments de productes que afecten les depuradores municipals, és una altra necessitat que cal abordar si volem usar les aigües depurades sense problemes. Ajuntaments com Ferreries o Alaior, que aboquen després l'efluent de la depuradora a barrancs d'interès, haurien de contemplar-ho com a prioritat.

La construcció de clavegueram, o de sistemes descentralitzats per disminuir l'efecte negatiu dels actuals pous negres de les urbanitzacions antigues, també s'hauria d'abordar amb urgència. Sant Lluís i Es Castell presenten necessitats en aquest sentit.

L'aprofitament les aigües pluvials en edificis públics o en noves zones de creixement seria una bona iniciativa a tots els municipis. En particular, la zona de Ciutadella necessita aprofitar al màxim aquest recurs hídric, atès que és el terme municipal que presenta l'aqüífer a cotes meś baixes.

I l'aprofitament més eficient, a partir de la instal·lació de sistemes de control de fuites de la xarxa municipal, o del creuament entre el padró d'habitants i el rebut de l'aigua, són iniciatives que tots els municipis podrien fer, amb especial necessitat l'Ajuntament des Mercadal, que és el terme que presenta major consum d'aigua per càpita.

El GOB recorda que el tema de l'aigua és una problemàtica de primera necessitat, i cal aprofitar les oportunitats per avançar de manera real en una gestió més sostenible d'aquest element. Esperem que els nostres governants sàpiguen aprofitar l'ocasió.