Curs sobre política territorial

last modified 2010-10-11 12:22
Curs sobre política territorial

Cartell informatiu del curs

El GOB Menorca organitza, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, un curs sobre Política Territorial, amb el suport de La Caixa.

Aquest curs, amb format de conferència amb debat, consta de cinc ponències que posen sobre la taula diferents aspectes relacionats amb l'ordenació dels usos i funcions del territori.

  • L'arquitecte i sociòleg Josep M. Ezquiaga, que va dirigir l'equip que va redactar el Pla Territorial Insular de Menorca, explicarà els principals continguts d'aquest instrument d'ordenació que va rebre el premi nacional d'urbanisme.
  • El professor i economista Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, exposarà els continguts de la Directiva Europea Marc de l'Aigua i els nous enfocaments per una millor gestió d'aquest recurs imprescindible per a la qualitat de vida.
  • Ferran Pons, expert en Procediment Administratiu de la Universitat de Barcelona, explicarà les polítiques d'ordenació i de gestió del litoral, un element bàsic en els esquemes territorials de l'illa.
  • Macià Blàzquez, expert en geografia de la Universitat de les Illes Balears i estudiós dels processos d'urbanització dels territoris illencs, exposarà l'evolució del fenomen turístic.
  • Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB de Menorca, parlarà de les eines que es troben a disposició de la ciutadania per poder participar activament en les tasques d'ordenació territorial.

El curs està obert a tothom que hi vulgui participar i és gratuït. La seva assistència compta amb el reconeixement d'hores de formació permanent de professorat i de crèdits de lliure elecció per als estudiants universitaris, prèvia inscripció a la Seu Universitària de Menorca fins a un dia abans de l'inici del curs.

S'inaugurarà el 21 d'octubre a les 20:00 h al Molí del Rei, seu del GOB Menorca, on tindrà lloc la primera de les ponències.

Aquí es pot trobar el programa complet del curs

.