L'ecologisme a Menorca s'inicia als anys 70: xerrada a la fresca

last modified 2009-08-11 09:51
L'ecologisme a Menorca s'inicia als anys 70: xerrada a la fresca

La pretensió d'urbanitzar l'Albufera des Grau desencadenà l'inici del moviment ecologista

Aquest dijous 13 d'agost, a les 9 de la nit, la historiadora Laura Piris parlarà dels inicis del moviment conservacionista a Menorca, centrant-se en el cas de l'Albufera des Grau, dins el cicle de Xerrades a la Fresca del Centre de la Natura de Menorca a Ferreries.

Laura Piris ha estudiat tot aquest procés, que arranca als inicis dels anys 70, en base a una feina exhaustiva d'investigació als arxius de diferents institucions públiques, associacions i particulars, de la revisió de la hemeroteca de l'època, d'entrevistes a persones que van viure el procés i de la revisió de fonts gràfiques i audiovisuals que ha anat recollint l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Part d'aquest material audiovisual es projectarà a la xerrada.

El cas de l'Albufera des Grau resulta paradigmàtic per entendre el sorgiment i l'evolució del moviment ecologista a Menorca. A partir del 1974 agafa volada una campanya encapçalada per un grup de naturalistes i de persones compromeses en la conservació del patrimoni natural en contra de la construcció d'una gran urbanització residencial anomenada Shangri-La. Donats els temps de dictadura aquestes persones s'organitzaven dins associacions amb finalitats culturals, com la delegació de Menorca de la OCB. La llarga durada en el temps de les mobilitzacions va en paral·lel a la fi del règim franquista, els anys de la transició i el restabliment de la democràcia i, en particular, a la gestació i consolidació d'un moviment associatiu ecologista, encapçalat pel GOB, que serà qui conduirà aquesta mobilització en anys posteriors.