La gestió de l'aigua, denunciada davant Europa

last modified 2011-05-11 11:44
La gestió de l'aigua, denunciada davant Europa

Balsa de rec de la depuradora sud, amb alta concentració de clorurs i amb les aigües del polígon industrial.

El GOB ha enviat un informe de denúncia davant la Comissió Europea, en entendre que el nou Pla Hidrològic aprovat recentment pel Govern Balear no aborda els principals problemes de l'aigua de Menorca. Es considera que no servirà per solucionar els reptes actuals i que incompleix repetidament la normativa europea d'aigües.

Aconseguir el bon estat dels aqüífers de Ciutadella i Maó (que representen el 70 % de l'aigua potencial de Menorca) queda ajornat fins 2027 en aquest nou Pla, al·legant que el problema dels nitrats necessita temps. Aquesta dificultat està prevista a la Directiva Marc de l'Aigua, però sempre que es marquin objectius intermitjos, cosa que el Pla Hidrològic no fa.

Pitjor encara, algunes de les actuacions previstes podrien significar malmetre encara molt més els aqüífers del que ja estan. És el cas de la reutilització de les aigües residuals de Ciutadella i Es Castell per a rec agrícola. Aquesta mesura, inicialment podria semblar que pot significar un estalvi d'aigua, però en realitat significa un greu perill. Perquè tant l'aigua des Castell com la de Ciutadella superen els paràmetres màxims de clorurs recomanats per regar. Quan es passa de 250 mg/l de clorurs, els efectes sobre la fertilitat de la terra poden ser irreversibles. A Ciutadella, durant l'època d'estiu, que és quan més es rega, superen el 1000 mg/l.

I no només això, sinó que la depuradora sud de Ciutadella, d'on es vol regar, rep també les aigües del polígon industrial, amb el perill que això suposa de presència de metalls pesants i altres contaminants perillosos, que poden arribar a l'aqüífer. En el cas des Castell, encara pitjor, perquè es sumen els polígons industrials de Maó i Es Castell i els lixiviats de l'abocador de Milà. Però malgrat haver-ho advertit en les al·legacions, sembla que es segueix apostant pel populisme, en tost de per la política responsable.

Les enormes quantitats d'aigua extretes pels regadius de farratges (que solen regar a ple sol), són un altre cavall de batalla. Dels 12,6 Hm3/any que s'estan usant per regadius, el Pla n'acaben reconeixent només 3,4 Hm3/any, contradient així els seus propis estudis. Aquesta desviació de més del 75 % només s'explica si s'ha optat per incloure només aquells regadius legals i controlats. La resta, com si no existeixi. No es reconeix el problema i així s'eviten haver d'afrontar-lo.

Altres coses preocupants són la possibilitat que preveu el Pla de poder autoritzar abocaments al medi natural de les substàncies considerades prioritàries com a contaminants a la Unió Europea (com Mercuri, Cadmi, etc.), i poder-ho acceptar per motius econòmics. També es preveu que es puguin infiltrar a l'aqüífer la salmorra de les dessaladores.

El GOB va estudiar amb detall els extensos documents del nou Pla Hidrològic de Balears i va presentar al·legacions a un total de 119 aspectes. Una volta rebudes les contestacions del Departament de Recursos Hídrics del Govern Balear (que és qui té les competències en aigua), s'ha analitzat les disconformitats amb la Directiva Europea sobre la qual s'han de basar els nous plans hidrològics i s'ha decidit elaborar un informe de denúncia per incompliment, que ja ha estat remès a la Comissió Europea.

Enhorabona!!

Posted by Anonymous User at 2011-05-12 07:14
Donar s'enharabona per un denuncia no hauria de ser una bona notícia però quan s'arriba a n'aquest punt amb un tema tant important com aquest, me sembla perfecte. Gracies a sa feina que heu fet serà sa manera que s'ho mirin amb calma i hagin de justificar en sèrio algunes de ses coses que preveu es Pla hidrològic que poc a tenen a veure amb assegurar s'aigua ara i pes nostrus nets i rectificar.
Enhorabona idò!!

Otros temas de aguas

Posted by Anonymous User at 2011-05-15 21:35
Me parece bien lo que habeis hecho y de paso os quiero comentar:
Intentando encontrar datos sobre los resultados de las Edgar de Menorca, lo único que se encuentra es en el Obsam y hasta el 2008, solicitando datos del 2009 y 2010, que ya seria hora, nos remiten al govern balear y estos a Abaqua, que nos contestan que nos los publican que hay que solicitarlos por escrito o e-mail. En el pliego de condiciones de contratacion a esta empresa, se dice que han de publicar los datos, remitiendoselos a Medio ambiente del Govern. ¿sabeis que motivos tienen para que sea tanto secreto?

Otro tema:
¿no creeis que se podia recoger el agua de los tejados de la isla del rey y usar el pozo que hay, para regar las plantas como mínimo?

Un saludo.

AIGUA DE L'ILLA DEL REI

Posted by Anonymous User at 2011-05-20 19:11
En relació al comentari sobre la recollida d'aigües de les teulades de l'hospital de l'illa del Rei voldria comentar que aquesta és la intenció però per a que sigui possible primer s'han hagut de netejar les tres cisternes (que no pous) existents que estaven plenes de tots tipus de residus i després s'han de rehabilitar tots els baixants des de les teulades que durant els anys d'abandó van ser envaïts per les plantes i van rebentar causant greus humitats en l'edifici.
Qualsevol diumenge matí pots visitar l'illa i comprovar-ho