Acords sobre l'aigua a Alaior

last modified 2008-08-12 12:02

La reducció de pèrdues en xarxa i el correcte funcionament de la depuradora són dos dels aspectes més destacats de la reunió sobre l'aigua celebrada entre l'Ajuntament d'Alaior i el GOB.

La pèrdua de recursos hídrics per l'antiguitat o les deficiències de les xarxes és un dels problemes que pateixen diversos ajuntaments. A Alaior ja fa uns anys que s'aprofita qualsevol obra urbana per anar renovant les instal·lacions d'aigua i això es tradueix en una important disminució de les pèrdues. Tot i així, queda camí per fer i serà important l'ajut d'altres administracions per anar modernitzant tota la xarxa.


Platja de Cala en Porter


La situació d'Alaior, lluny del mar, fa que els efluents de la depuradora s'aboquin al torrent del barranc de Cala en Porter, un espai amb destacats valors naturals, bastant habitat degut a l'existència de nombrosos horts de fruita, i que acaba en una platja urbanitzada. Des del GOB es va exposar l'interès en aconseguir una perfecta depuració de les aigües residuals i l'estreta relació que aquest objectiu pot tenir amb els abocaments que provenguin del polígon industrial. Així, es va recomanar l'aprovació d'una ordenança estricta que reguli el què pot rebre el clavegueram, i la instal·lació d'arquetes de control municipal per poder verificar l'origen de qualsevol abocament que no compleixi els paràmetres establerts.

Precisament en relació a Cala en Porter, l'Ajuntament va informar de diverses actuacions realitzades per acabar amb els abocaments clandestins que han afectat la platja i que el GOB havia denunciat en vàries ocasions. L'entitat celebra l'actuació municipal, que ajudarà a mantenir la bona qualitat de l'aigua de bany.

Per altra part, l'equip de govern es mostra favorable a obligar l'ús de planta autòctona a les noves zones enjardinades o a la separació entre aigües pluvials i residuals. Així mateix, s'estudiarà la possibilitat d'aplicar altres propostes, com ara l'obligació de contemplar cisternes per aprofitar l'aigua de pluja en les noves construccions, la inclusió en el Pla General de disposicions per a la protecció dels pous d'abastiment públic, o el creuament entre les tarifes de l'aigua i el padró d'habitants, a fi que el cobrament tengui en compte el nombre de persones que viuen a cada casa.


L'Ajuntament i el GOB repetiran en el futur aquesta trobada per poder valorar els avenços que es van aconseguint. Cal recordar que la nova Directiva Marc de l'Aigua obliga a haver recuperat el bon estat dels aqüífers l'any 2015.