Visita al poble des Mercadal i al prat de Lluriac

last modified 2008-02-12 09:22

El darrer diumenge es va celebrar una nova activitat del programa A peu per Menorca. En aquesta ocasió, 160 persones van prendre part de l'excursió que anava destinada a descobrir alguns valors del patrimoni cultural i natural que alberga el municipi des Mercadal.

Es va visitar la sala multifuncional, on es va explicar el programa de dinamització del poble que s'està aplicant. Posteriorment, es va iniciar un breu recorregut pel casc urbà començant per la visita al nou orgue que s'està muntant dins l'església.


A Peu per es Mercadal


La segona aturada va ser al magnific aljub de recollida d'aigues pluvials (foto superior), construït en la dominació britànica, que encara està operatiu i que ens indica una de les possibilitats que Menorca té per fer front al problema de la disminució dels aqüífers: tornar usar l'aigua de pluja a partir de fer cisternes als edificis nous i d'incentivar-ne la recuperació en edificis ja existents.

L'entrada a l'antiga ferreria i al molí fariner van completar un itinerari que va sorprendre a molts participants, que desconeixien l'existència d'aquest patrimoni que s'ha habilitat per ser visitat per la gent interessada.


Pel camí de Tramuntana, amb el suport de la Policia Local i de Protecció Civil, els excursionistes van discórrer per un paisatge típicament agrari, fins arribar a la zona humida de Lluriac. En aquest indret, Antoni Pons, membre de la Societat Ornitològica de Menorca, va oferir unes explicacions sobre el valor que aquest espai alberga com a lloc de repòs i alimentació d'ocells. En alguns anys, Lluriac, que compta amb el tamarellar més gran de Menorca, ha arribat a tenir més diversitat d'espècies aquàtiques que la pròpia Albufera des Grau. Aquesta extraordinària riquesa fa recomanable que es doti el prat amb alguna figura de protecció que permeti gestionar els usos i garantir la conservació d'un lloc de gran atractiu paisatgístic i ecològic.