El GOB demostra la veritat de Binigarba

last modified 2007-10-10 11:07
Fa unes setmanes el GOB denunciava un gran moviment de terres, amb destrucció de turons i extracció de grans volums d'arena al lloc de Binigarba. Aquesta activitat es fa sota una llicència de condicionament de terres per ús agrícola.

El que més preocupava -i segueix preocupant- al GOB, és la desproporció del projecte aprovat. Quan la nostra associació va dir públicament que es pretenien superar els 440.000 m3 de moviment de materials, el promotor -el conegut empresari Valeriano Allès- va afirmar que el GOB mentia i que el projecte era infinitament menor. Deia Valeriano Allès que la xifra que dóna el GOB supera l'extracció prevista amb la construcció del dic de Ciutadella (estimada en uns 327.000 m3) i que això seria un disbarat.Coincidim en que la xifra és un disbarat, però el GOB no se l'ha inventada, és la que figura al projecte que s'ha aprovat i que executa Valeriano Allès. El GOB aporta avui la documentació relativa a aquest projecte, on es poden veure amb tot detall les actuacions que es pretenen dur a terme: 127.527 m2 de superfície afectada (uns 13 camps de futbol professional), l'eliminació de 907 metres de paret seca i 444.628 m3 de desmonte. És per aquesta sobredimensió que protestam. Podeu veure la documentació clicant aquí.

D'altra banda, la regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Ciutadella afirmava que les obres grans no s'estaven fent dins Binigarba, sinó dins la finca colindant, Son Sivineta. El GOB aporta avui fotografies aèries que demostren que el gran moviment de terres, que ha eliminat boscarrons i arbres on havien criat els milans, és a Binigarba. Desconeixem els motius que han duit a la regidora d'urbanisme a faltar a la veritat, però les imatges no tenen volta de fulla. En podeu veure més a l'Album de fotos.

A Binigarba s'està davant un dels projectes més transformadors de territori que s'han aprovat en els darrers anys a Menorca. El GOB ha demanat poder consultar tot l'expedient d'aquest cas que ha tramitat l'Ajuntament, per comprovar si abans de la llicència s'ha realitzat el corresponent estudi d'impacte ambiental (obligat per superar els 100.000 m2 de condicionament de zona agrícola) i si es compta amb l'autorització de la Conselleria d'Indústria per dur a terme una activitat extractiva de tanta envergadura. En opinió del GOB, no es podia donar la llicència sense comptar prèviament amb aquestes autoritzacions.