Fornells, com a compensació ambiental del dic de Ciutadella

last modified 2010-08-10 10:26
Fornells, com a compensació ambiental del dic de Ciutadella

Fornells, un indret en regressió ambiental.

El GOB proposa que la compensació ambiental del dic de Ciutadella s'inverteixi a Fornells, on els valors marins estan en regressió.

La recent polèmica sobre l'ampliació del dic que es construeix a Son Blanc, a Ciutadella, ha servit per a conèixer més a fons la manera en què s'ha estat actuant en els aspectes ambientals de la major obra que s'està fent al litoral menorquí.

Així, s'han pogut saber coses com que un dels punts de control del dic ha detectat que la conductivitat al mar (lligada al nivell de salinitat) s'ha multiplicat per 1.000, però sense definir l'origen d'una alteració tan preocupant. O que l'eutrofització està creixent a la part abrigada pel dic i que podria estar afectant 230.000 m2 de posidònia (el sistema previst de renovació interior de l'aigua no s'ha instal·lat).

I també s'ha sabut que no s'ha aplicat el compromís, adquirit quan es va iniciar l'obra, de destinar 200.000 euros a programes de compensació per la protecció de fanerògames marines.

Davant d'aquesta situació d'irresponsabilitat oficial, el GOB ha escrit al Conseller d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, per demanar la seva intervenció personal per assegurar que els compromisos ambientals es compleixin, atesos els efectes evidents que l'obra en qüestió provoca en el medi natural.

El GOB ha proposat al Conseller responsable de Ports de Balears, que la partida de 200.000 euros sigui invertida en la protecció del fons marí del port de Fornells, un indret de gran valor ambiental, declarat LIC (Loc d'Interès Comunitari), i on s'està observant un progressiu deteriorament de les praderies de fanerògames (pèrdua de superfície i de densitat).

Dues serien les línies bàsiques que entenem que caldria abordar a Fornells. D'una part, ampliar l'ordenació del fondeig d'embarcacions dins el port (causa de degradació mecànica important), a partir de marcar amb claredat les zones durant l'estiu i instal·lar sistemes que eviten l'ús de l'àncora. En segon lloc, caldria abordar la investigació de l'origen de la contaminació detectada en els treballs previs del nou Pla Hidrològic de Balears, segons el qual en el port de Fornells apareixen valors de mercuri i de plom per damunt els nivells de referència.

El GOB ha sol·licitat a Jaume Carbonero mantenir una entrevista sobre aquestes qüestions, en una pròxima visita del Conseller a Menorca.

 

Fornells

Posted by Anonymous User at 2010-08-10 11:36
A Fornells hi ha prevista la construcció d'un nou port esportiu que destruirà ( o modificarà greument la zona), no?
L'he vist en un reportatge per TV.

Port esportiu

Posted by gobmenorca at 2010-08-11 14:25
El darrer intent (que s'hagi fet públic) de posar un port esportiu a Fornells va ser a finals de 2008, quan Costes va treure a exposició pública la concessió d'un projecte molt impactant.

El GOB hi va presentar al·legacions, que no han rebut resposta, ni en un sentit ni en un altre.

També varem presentar al·legacions a la delimitació del domini públic de la vorera del port, perquè la zona on volien fer el port esportiu quedava, inexplicablement (?) en zona privada, fent una osca molt estranya, que no responia a cap lògica del que diu la Llei de Costes.

Puerto deportivo en Fornells?

Posted by Anonymous User at 2010-09-05 19:31
Hola amigos: Una noticia aparecida en palmaperiodico el día 11 de agosto decía: Actualmente está convocada la licitación de los planes directores de los puertos de Fornells. La cuantía reservada para este puerto es de 110.000 euros. El concurso público de Fornells, finalizó el pasado martes. A partir de la adjudicación del proyecto, el plazo de ejecución de este trabajo será de 6 meses prorrogables por tres meses más. En cuanto a la tramitación administrativa, el plazo es de 12 meses, prorrogables por otros 12 meses más.
http://palmaperiodico.es/index.php/es/actualidad/35-actualidad/2456-ports-de-les-illes-balears-impulsa-la-reordenacion-de-las-instalaciones-de-gestion-propia

evitar l'us de l'ancora

Posted by Anonymous User at 2010-08-10 13:13
Aquest Juliol feia pena veure com els vaixells que estaven fondejats a Fornells amb l’ancora, al pujar-la, s’enduen tota la posidònia aferrada . Gracies GOB seguiu fent la bona feina que feu.

dic de son blanc

Posted by Anonymous User at 2010-08-10 13:58

A Ciutadella, es politics se haqn pasat hem es ciudadans i hen fet una verdera porqueria hem es dic de son blanc nom´´es per segui xuclant de sa politica tots hen demostrat bes seu talant politic.
Endevant en sa bona feina q desde el gob i altres asocicions ciutadanas se fa.

fornells

Posted by Anonymous User at 2010-08-10 17:23
Da pena ver toda la isla en los meses estivales. Ayer me quede perpleja al llegar a Favaritx, parecian las fiestas de cualquier pueblo: coches en fila al borde de la carretera, rellanos de roca como parkings, grupos de personas que aparecian tras las rocas en todas direcciones... esto es lo que hay en verano. Seria interesante que en terrenos que hasta ahora no se visitaban tanto, se normalizara algun tipo de aparcamiento para evitar lo que ayer presenciè. Antes eran Punta Prima, Cala Galdana o Son Bou las playas masificadas, ahora lo son todas las calas vìrgenes.

Comentari 1 (Sóc Mª Vicen Lambíes)

Posted by Anonymous User at 2010-08-25 10:33
Disculpeu-me, la construcció d'un nou port esportiu està prevista en Cala Fornells, però de la Costa Brava.
El vaig veure a Talhassa, no havia vist començar el programa (repetit fa com un mes i mig) i vaig malentendre-ho.
http://www.tv3.cat/videos/719939/Port-Fornells-cau-de-pescadors (al min 24 aprox.)

No em cabia al cap, ni entenia que ningú a l'illa haguera alçat la veu.
Me'n alegre que fòra un malentés. No volia crear confusió.
Salutacions!