Oferta de feina: Responsabilitat social empresarial

last modified 2009-06-10 10:24
Oferta de feina: Responsabilitat social empresarial

La Responsabilitat empresarial aporta una dimensió social i humana a les empreses

L'Associació de Responsabilitat Empresarial de Menorca, en la qual participa el GOB junt amb Càritas i AELIB, ofereix un lloc de feina, del qual s'especifiquen les característiques. Si creus que a tu o a qualque persona que coneguis us pot interessar, cal que us poseu en contacte amb AELIB (veure més avall).

 

DADES I UBICACIÓ

 • CONTINGUT DEL TREBALL: Execució del projecte de implantació de la gestió socialment responsable a les empreses del sector de restauració de hostaleria de Menorca.
 • LLOC DE TREBALL: Menorca

 
CONDICIONS CONTRACTUALS

 • DURADA DEL CONTRACTE: 6 mesos. Amb moltes possibilitats de pròrroga.
 • PERÍODE DE PROVA: 2 mesos.
 • JORNADA LABORAL: Jornada complerta, 40 hores setmanals
 • HORARI: Flexible, amb ampla disponibilitat i adaptabilitat horària.
 • SOU: 1.492 € brut mensual. 14 pagues anuals.
 • ALTRES CONSIDERACIONS: Incorporació immediata.

 
REQUISITS

 • ESTUDIS: Requisit valorable. Es valorarà estudis universitaris relacionats amb el lloc de feina.
 • IDIOMES: Català i castellà, parlat i escrit. Coneixements bàsics d’anglès. Es valorarà coneixement d'altres idiomes.  
 • INFORMÀTICA: Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • VEHICLE: Vehicle propi a disposició, i carnet de conduir. Es paga el quilometratge.
 • CONEIXEMENTS i HABILITATS: Es valoraran els següents coneixements i habilitats:
  • Coneixements sobre la responsabilitat social d’empresa a nivell general i de manera específica pel que fa als diferents àmbits d’aplicació: medi ambiental, laboral i social.
  • Capacitat d’actualització permanent respecte al concepte i l’aplicació de la responsabilitat social d’empresa.
  • Habilitats per relacions humanes i capacitat d'empatia.
  • Capacitat de redacció de projectes i memòries, i elaboració de plans de feina.
  • Capacitat per a treballar en grup i per a dinamitzar equips humans.
  • Facilitat per a comunicar (Presentació de projectes, monitoratge d'activitats, mitjans comunicació,...)
  • Habilitat per a detectar oportunitats de millora en el desenvolupament socialment responsable del sector.
  • Coneixement del sector de restauració i hostaler de Menorca.
 • EXPERIÈNCIA:
  • Es valorarà:
  • Experiència en dinamització social i en projectes.
  • Treball de programació i coordinació d'actuacions relacionades amb la conscienciació i planificació de millores en el desenvolupament sostenible i responsabilitat social.
  • Experiència en treball i col·laboració amb ONGs i entitats relacionades amb l’economia social i la responsabilitat social empresarial.


PROCEDIMENT

 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  Sol·licitud per ocupar el lloc, especificant per què interessa el lloc de feina, i adjuntant currículum personal. Amb posterioritat s'hauràn de certificar les dades que es justifiquin com a requisits o coneixements.
 • TERMINIS I DESTINATARI: Presentar la sol·licitud per correu, fax o correu electrònic a AELIB, abans del dia: 17/06/2009:
  • E-mail: associacions@aelib.com
  • C/ Miquel de verí, 36. 07703. Maó, o bé C/ Canonge Moll, 4. 07760. Ciutadella.
  • Telèfon. 971 36 90 01
  • No s'admetran sol·licituds a cap altra entitat, adreça o email
 • CONVOCATÒRIA D'ENTREVISTA PERSONAL: La persona candidata podrà ser convocada a una entrevista personal.