L'eruga de l'alzina i la Conselleria de Medi Ambient

last modified 2009-10-09 10:39
L'eruga de l'alzina i la Conselleria de Medi Ambient

La salut del bosc requereix la salut de tots els seus components

El GOB lamenta la falta de visió ecològica de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, segons es desprèn de la darrera intervenció del Conseller Grimalt al Parlament.

Fa poques dècades els manuals deien que les aus de presa eren "alimanyes" i es combatien a mort. El desenvolupament de l'ecologia com a ciència va fer veure que totes les espècies tenen una funció als ecosistemes i que el seu bon funcionament depèn de l'equilibri entre elles. Actualment les aus de presa són espècies protegides.

Però aquesta visió ecològica no ha acabat d'entrar encara a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, on sembla que només llegeixen manuals de fitopatologia, ja que segueixen considerant els boscos només com a un conjunt d'arbres i no tenen cap consideració per la resta d'espècies de tot tipus que els formen i que són tant importants com els arbres.

La realitat és que la salut dels boscos depèn del bon equilibri entre totes les espècies. D'aquesta manera el bosc és capaç de reaccionar per si sol i restablir-se de les fluctuacions normals dels seus components. L'eruga de l'alzina no és una patologia de l'alzinar: és part de l'alzinar. Durant segles, els boscos de Menorca han vingut controlant de manera natural les irrupcions de l'eruga, ja que a l'alzinar hi viuen molts d'enemics que la depreden. La Conselleria de Medi Ambient hauria d'explicar com és que, segons els seus estudis, els alzinars han perdut la capacitat d'auto-regular-se i s'han de combatre les plagues amb mètodes tan dràstics com la fumigació amb insecticides, amb la consegüent despesa de recursos públics. Per què, si els boscos han conviscut durant segles amb l'eruga, ara no ho poden seguir fent?

En l'opinió del GOB, res pot debilitar més els boscos que les fumigacions repetides al llarg dels anys, primer amb l'excusa de la processionària i ara de la Lymantria. L'insecticida emprat pot afectar qualsevol insecte en període de muda, i per tant també els enemics de l'eruga. És així com es rompen les capacitats naturals dels ecosistemes. Si la Conselleria vol combatre la Lymantria de manera selectiva, ara, en aquesta època de l'any, podria organitzar la destrucció manual de postes, que són fàcilment localitzables. De cada posta poden néixer de l'ordre de 250 erugues. O prendre nota del que ja fan a altres països, com per exemple als Estats Units, que no fumiguen amb insecticida sinó amb un preparat especial de feromona, que desorienta els mascles i no es troben amb les femelles.

No sabem que la Conselleria s'hagi preocupat per cap d'aquests mètodes que són efectius i no afecten altres espècies. Com a Reserva de Biosfera, Menorca hauria de ser exemple per a altres territoris d'una gestió forestal sostenible i innovadora, i és ben al contrari. La Conselleria s'hauria de preocupar de recuperar les defenses naturals de l'alzinar i no persistir en la política errada de les fumigacions, de conseqüències impredictibles.

Durant mesos, el GOB ha vingut demanant reiteradament al Conseller Grimalt una reunió per tractar d'aquest i d'altres temes molt preocupants pel que fa a la gestió de la seva conselleria a Menorca, sense haver rebut cap tipus de resposta. Insistirem.