Clarifiquem les declaracions d'interès general en sòl rústic

last modified 2010-07-09 11:35
Clarifiquem les declaracions d'interès general en sòl rústic

Quatre xalets particulars de Canutells, amb l'escomesa d'electricitat declarada d'interès general.

És lògic declarar d'interès general la conducció d'electricitat a un xalet particular? O l'electrificació d'un pou en una parcel·la privada? O l'abastiment d'una propietat d'un promotor que té obert un expedient de disciplina urbanística?

S'estan usant realment les declaracions d'interès general en rústic per allò que caldria esperar en bona lògica?

Aquests dies s'ha obert una certa polèmica per la declaració d'interès general d'un comerç lligat a una persona amb responsabilitats polítiques. El morbo que ofereixen aquestes situacions fa d'altaveu. Però més enllà d'aquest cas, en el GOB fa estona que preocupa la poca transparència amb què operen les declaracions d'interès general. I les repetides propostes de crear una comissió participativa per clarificar criteris mai han estat ateses.

La declaració d'interès general en terrenys rústics és un procediment contemplat en l'article 26.2 de la Llei de Sòl Rústic de Balears. Diu aquest article que els Consells Insulars podran declarar d'interès general aquelles activitats que transcendeixin els mers interessos individuals. I aquesta és la qüestió de fons.

Els 4 xalets que surten a la imatge, situats a l'entrada de Canutells, van rebre la declaració d'interès general per poder-se electrificar. Transcendia això els mers interessos individuals? Sembla que sí, perquè la declaració es va atorgar, malgrat les al·legacions presentades pel GOB. Com en tants altres casos, normalment lligades al subministrament elèctric.

I això que l'article 30 de la mateixa Llei del Sòl Rústic estableix que les edificacions i les instal·lacions en sòl rústic hauran de resoldre les dotacions de servei de forma autònoma i individualitzada a partir de l'escomesa de les infraestructures existents.

Quan el Consell Insular va modificar el seu reglament intern, es va eliminar l'obligació de passar les declaracions d'interès general per la Comissió Tècnica Assessora d'Ordenació del Territori. De manera que, des de llavors, és decisió directa del Conseller respectiu. Les al·legacions no es contesten (al manco, les que presenta el GOB).

Per superar aquesta situació, que com a mínim és difícil d'explicar públicament, el GOB ha proposat en diverses ocasions que es creï una comissió de participació que ajudi a crear criteris per aplicar les declaracions d'interès general. Seria interessant fer-ho abans que alguna actuació sigui tan discutible que provoqui un descrèdit gens desitjable.

club hipic a s'hort de ses megranes

Posted by Anonymous User at 2010-07-20 18:53
Al plenari de s'ajuntamnet de Ciutadella, de 14 d'abril s'acorda enviar al consell Insular, per la declaració d'interes general, per la construcció dún club Hipic, privat, amb activitat en marxa, amb un pou d'aigua ilegal, a s'hort de ses Megranes, a sol rustic.

club en rustic

Posted by Anonymous User at 2010-08-05 09:33
i amb expedient de disciplina urbanistica, obert. Deu ser per interes particular, ja que la oferta de aquestes activitats esta ben coberta.