Josep Maria Foguet, nou president del GOB Menorca

last modified 2007-09-19 10:54

Nota informativa 09/06/07


L'Assemblea del GOB Menorca ha elegit Josep Maria Foguet Coll, nou president per als propers dos anys. Els presents a la reunió, realitzada el 9 de juny de 2007 a la seu de l'entitat a Maó, han acceptat per unanimitat la candidatura presentada per la Junta Directiva, i que assigna Josep Maria Foguet el paper de màxim representant de l'entitat fins al juny de 2009. Així mateix, l'assemblea ha aprovat els comptes de l'any 2006.


El nou president de la Secció Insular de Menorca del GOB substitueix en el càrrec a Macià Blàzquez, que ha desenvolupat transitòriament aquesta funció des de gener d'aquest mateix any, una vegada va acabar el mandat de Sergi Marí, de 2002 a 2006.

Josep Maria Foguet Coll té 44 anys, viu a Es Migjorn Gran, és professor de filosofia a l'Institut Biel Martí de Ferreries i fa 21 anys que és soci de l'entitat ecologista. Una persona compromesa i activa en el moviment social, sindical i polític, que ha desenvolupat diverses feines i càrrecs de responsabilitat en diferents fronts de participació ciutadana. Col·laborador del GOB en anys anteriors, va ser responsable de la Federació d'Ensenyament de CCOO a Menorca i, fins al passat 27 de maig, regidor per Alternativa a l'ajuntament des Migjorn Gran. En aquest moment, Josep Maria Foguet ha acceptat treballar per Menorca des de l'àmbit de la societat civil.

Per altra banda, els socis presents a la reunió han donat el vist i plau al comptes de l'any passat. Un exercici econòmic que com cada any ha estat auditat per un auditor extern, i que abans de complir-se el termini legal és aprovat per l'assemblea. Finalment, l'any 2006 els comptes presenten un petit superàvit de 4.666 €, que contribuiran a equilibrar dèficits d'exercicis anteriors. Un total general d'ingressos de 428.064 € i unes despeses de 423.398 € reflecteixen un creixement en l'activitat desenvolupada i un equilibri pressupostari, al límit, de l'entitat.