Professorat sostenible

last modified 2010-04-09 10:39
Professorat sostenible

Alumnes sobre l'era del lloc de Turmadèn des Capità

El mes de març es va dur a terme el curs de formació al professorat "Els grans reptes de Menorca. Fent camí cap a la sostenibilitat". Emmarcat dins el programa de formació al professorat de la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental i organitzat pel Servei d'Educació Ambiental del GOB, comptava amb el reconeixement d'un crèdit de formació.

Aquest curs va apropar els alumnes a les problemàtiques ambientals més patents de l'illa de Menorca, tot reflexionant sobre la responsabilitat ciutadana envers l'ús sostenible dels seus recursos.

Després d'una jornada teòrica introductòria, es van realitzar quatre visites a instal·lacions que s'encaminen cap a un model d'ús més racional dels recursos naturals: el parc solar de Son Salomó, que proveeix unes mil cinc-centes famílies amb energia neta; la depuradora de Sant Lluís, que envia l'aigua depurada a equipaments turístics de la zona de Punta Prima; Triatges Menorca, on es recupera material provinent d'obra per al seu ús posterior; i la finca ecològica amb acord de custòdia agrària de Turmadèn des Capità.

El curs, que va comptar amb la participació de 14 alumnes, la majoria docents, pretén reforçar la integració de l'educació ambiental en els centres educatius, per tal de fer-ne un eix transversal dels projectes educatius de centre.

A gobmenorca.com/educamb/0910formadors anirem informant de nous cursos de "Formació per a formadors".