La carretera forçada

last modified 2010-03-09 14:30
La carretera forçada

El Pla Verd, la zona que pot quedar més afectada.

La carretera alternativa, entre Ciutadella i Ferreries, es proposa finalment com una nova via rodada, enganxada a la carretera general, però separada per la paret. Són devers 10 quilòmetres de via nova, més l'ampliació de 6 quilòmetres del camí des Caragolí i els que hi afegeixi la variant de Ferreries.

Tot plegat, una de les transformacions més grans de territori que s'hagin plantejat en els darrers anys a Menorca. I quina és la justificació? El projecte no sorgeix de cap anàlisi tècnica, ni de cap argumentació estadística. Sorgeix d'una determinada conjuntura política a l'Ajuntament de Ciutadella. En concret, d'una moció que s'aprova sense cap treball d'estudi conjunt previ.

Ciutadella no té cap via rodada alternativa a la general. Això és completament cert. Però abans d'afirmar que cal construir una segona via, hi hauríem de pensar una mica. En quantes ocasions, queda completament tallada la carretera general entre Ferreries i Ciutadella? Hi ha una estadística dels -posem- darrers 10 anys? I quan de temps duren les retencions? Tenim una estimació fiable del temps que realment es perd?

L'evacuació ràpida de ferits a qualsevol punt de les carreteres de Menorca, un tema clau, s'ha de definir en el Pla d'Emergència, inclòs en el Pla de Carreteres. Per què es presenta ja una via alternativa, a usar en casos d'emergència, si encara no està fet el Pla d'Emergència?

I més preguntes, sobre aspectes també molt importants. Què costarà aquesta obra? Hi hem d'incloure les expropiacions dels terrenys, l'eliminació de vegetació existent, la pavimentació, la pèrdua de terres agrícoles, el soterrament dels serveis, la construcció de la nova paret... Per què no ho comptam i miram quantes retencions s'haurien de produir per justificar-la i quants de centenars d'anys hauríem d'acumular perquè es produeixin?

A primera impressió, això sembla una nova carretera, forçada per un origen polític, no tècnic. I la simulació que s'ha publicat sembla que estigui preparant el terreny per un futur desdoblament. Perquè, recordem-ho, el partit que ara hi ha a l'oposició a l'Ajuntament de Ciutadella va dir -en la mateixa moció- que el fet de proposar un carretera alternativa no evitaria que continuessin demanant el desdoblament.

El debat sobre el desdoblament ja es va tenir en l'anterior legislatura. I els resultats electorals van evidenciar que la majoria de gent de Menorca no vol destruccions gratuïtes del territori. Per favor, les coses que s'hagin de fer, que estiguin molt ben justificades.