Ajuntaments ressagats

last modified 2009-03-09 11:44
Ajuntaments ressagats

Les cisternes permeten aprofitar les aigües pluvials

El passat novembre, el GOB va enviar un qüestionari als vuit ajuntaments de Menorca per tal de poder saber quins avanços s'havien fet, en matèria d'aigua i des de l'àmbit municipal, durant el 2008. Es demanava resposta abans del 20 de desembre.

Ja han passat més de tres mesos i només els ajuntaments des Castell i de Maó han contestat el qüestionari. Les preguntes d'aquesta enquesta estan relacionades amb les propostes que el GOB havia fet arribar a les corporacions locals (per escrit i presencialment) a principis de 2008. Es refereixen a temes d'aigua on els ajuntaments hi tenen competència: xarxes d'abastiment i de residuals, sistemes d'estalvi a les noves construccions, aprofitament de pluvials, model de jardineria, etc.

En vista de la poca resposta rebuda, el GOB envia un nou recordatori als sis ajuntaments que hi manquen. Es confia en rebre notícies abans que es celebri el Dia Mundial de l'Aigua, el pròxim 22 de març.