Hi haurà el "Millor got" a les festes d'aquest any?

last modified 2009-06-08 11:24
Hi haurà el "Millor got" a les festes d'aquest any?

Les festes no tenen per què ser origen de tones de residus plàstics

El GOB ha demanat a tots els ajuntaments de l'illa que estableixin les mesures oportunes per a garantir que se serveixin en gots de cartró les begudes durant les festes.

Hem d'aconseguir que les festes de Menorca no suposin la creació de tants residus contaminants. Aquest és el desig que expressa l'entitat ecologista i considera que les administracions han de consolidar el canvi a partir de regular les condicions als bars.

Així mateix, l'entitat ecologista ha demanat al Consorci de Residus de Menorca que negociï amb empreses de begudes la substitució del got de plàstic que any rere any distribueix per les festes, i demana a tots els bars de Menorca que s'afegeixin responsablement a convertir-les en més ecològiques.

Canviar els gots de plàstic -que no es degraden a escala humana de temps- per gots de cartró que fan la mateixa funció i són biodegradables, representa un petit esforç econòmic. Un cost insignificant si el comparam amb el volum de negoci que les empreses productores i els bars fan durant aquestes dates.

Els anys 2005, 2007 i 2008 el GOB, amb la col·laboració d'ajuntaments i del Consell Insular, va posar en marxa la campanya Millor got, millor festa per tal de promoure una alternativa real i viable als gots de plàstic que s'utilitzen, en quantitats ingents, en les nostres festes patronals. Toca a l'Administració evidenciar que realment s'estan articulant les mesures per a aconseguir aquest objectiu. L'alternativa existeix, s'ha experimentat i funciona. Ara els ajuntaments han de garantir que els ciutadans tinguin l'alternativa realment a l'abast.

Administracions, comerços i clients diem que hem de reduir el volum de residus plàstics; les nostres festes són un bon context per a fer-ho. Les primeres, aplicant les ordenances per fer-ho real; els altres, per respondre al servei responsable de cara al client; i els darrers, demanant el Millor got per a una festa millor.