L'aparcament a la Plaça dels Pins de Ciutadella seria un gran error

last modified 2008-05-08 10:02
L'aparcament a la Plaça dels Pins de Ciutadella seria un gran error

La Plaça dels Pins, pulmó verd al centre de Ciutadella

La ubicació dels aparcaments s'ha de decidir amb una visió global de la ciutat. El GOB creu que construir un gran aparcament subterrani a la Plaça dels Pins de Ciutadella provocaria greus problemes de mobilitat i demana a l'Ajuntament que no sacrifiqui aquest espai tan emblemàtic.

Les necessitats d'aparcament venen derivades de les diferents necessitats que té la gent d'arribar amb vehicle als punts d'atracció, que solen ser molts i diversos. Així, a més del lloc de residència o del centre comercial (que són els arguments que s'estan usant per defensar l'aparcament de la Plaça dels Pins) també tenen molta incidència en la mobilitat aspectes com ara la situació dels equipaments educatius, les instal·lacions sanitàries, els centres culturals, les dotacions esportives, les oficines de l'Administració pública, les zones de lleure, etc.

Totes aquestes coses s'han de tenir en compte a l'hora de decidir quina xarxa d'aparcaments necessita una ciutat. És un error pensar que un gran aparcament solucionarà les necessitats del poble i és un doble error pretendre posar-lo en el centre, perquè això provocaria una immensa circulació de vehicles que impossibilitaria qualsevol política de mobilitat destinada a la pacificació de les zones de més interès.

El Pla General de Ciutadella es va aprovar l'any 1991. És hora de procedir a la seva revisió i, en aquest marc, serà possible entreveure amb molta més claredat les necessitats de Ciutadella en aquesta matèria. D'entrada, el GOB creu que seria molt més recomanable pensar a ubicar diverses zones per estacionar vehicles en el perímetre exterior de la Contramurada (Plaça del Príncep, OAR, Plaça Menorca, Plaça dels Penyals, etc).

La Plaça dels Pins de Ciutadella té un alt valor paisatgístic perquè resulta molt difícil trobar una arbreda d'aquestes característiques al bell mig d'una ciutat. No és recomanable eliminar espais tan escassos per fer-hi unes obres que presenten tants de dubtes de solució real.