Greu error en el càlcul de mercuri dels dragats

last modified 2010-02-09 08:59
Greu error en el càlcul de mercuri dels dragats

Amb aquesta concentració de mercuri, els fangs no es poden tirar lliurement al mar.

El GOB ha detectat un error en la suma del mercuri present al port de Maó. Amb la concentració resultant, els fangs contaminats ja no es poden llençar lliurement al mar.

L'estudi encarregat per Autoritat Portuària sobre els sediments del port de Maó inclou un greu error en el càlcul de les concentracions de mercuri. Una "equivocació" que, quan es corregeix, canvia directament la classificació que han de rebre els fangs que es volen dragar. El GOB demana a Autoritat Portuària que es replantegi l'abocament previst davant s'Algar.

Amb la correcció de l'esmentat error de càlcul, la concentració de mercuri queda per sobre de 0,62 mg/Kg. Segons la classificació usada en la contaminació de sediments, quan el mercuri sobrepassa els 0,60 mg/Kg, els dragats ja no es poden llençar lliurament al mar, sinó que cal tornar analitzar les hipòtesis de l'impacte sobre el medi i s'ha d'incorporar un programa de vigilància. Això obliga a endarrerir el calendari previst per a dragar.

En la il·lustració que acompanya aquesta nota s'ofereix el quadre relatiu a l'estimació de Mercuri inclòs en l'estudi oficial. D'acord amb la norma vigent, es relacionen la concentració trobada en cada mostra, la massa sòlida agafada i el percentatge de fins. Per fer el que s'anomena concentració normalitzada, s'agafen primer totes les mostres que no superen els 0,60 mg/Kg (en verd) i després s'hi van afegit les més contaminades (en groc). L'error es produeix quan es suma la mostra nombre 11, on la concentració final hauria d'augmentar i en canvi la fan disminuir. Això altera el resultat final, que passa a ser de 0,620128 mg/Kg, xifra que supera el màxim permès.

Aquests fets se sumen a les diferents veus que estan demanant més transparència en la informació que fins ara s'ha ofert en relació a la potencial contaminació. L'estudi publicat per Autoritat Portuària no clarifica a quina fondària s'han agafat les mostres d'anàlisi. Cal recordar que un estudi similar, fet a pocs centenars de metres, ha donat concentracions fins a 4 vegades superiors en contaminació.

Tenint en compte que es pretén dragar fins a 1 metre de mitjana, no seria acceptable que s'haguessin fet les analítiques només a nivell superficial. Aquesta clarificació també ha estat demanada pel GOB a Autoritat Portuària. Queda demostrat que hi pot haver errors en tot aquest procés, i cal exigir claredat total abans de dur a terme actuacions irreversibles.