Dic de Son Blanc: més de 2000 firmes demanen rigor

last modified 2007-02-16 15:00

Nota informativa 08/02/07

Traducción automática al castellano

Que el Ministeri demani tots els requisits necessaris abans de pronunciar-se. Aquesta és la petició que més de 2000 persones ja han enviat a la Ministra de Medi Ambient en relació al projecte de dic de Son Blanc.

Les persones signants sol·liciten garanties de conservació de les platges properes, ja que els estudis previs no han avaluat l'impacte que el dic podria causar sobre llocs com Sa Caleta, Santandria, Sa Farola, Cala en Blanes, Cala en Brut o Cala Blanca. Es coneixen prou casos de desaparició de platges properes com a conseqüència de la construcció de dics.

L'escrit enviat a Cristina Narbona recorda també l'obligació del Ministeri d'avaluar els projectes a partir d'una visió global de la costa. En aquest sentit, es demana que el dic de Son Blanc es justifiqui amb visió insular, en el marc d'un Pla Insular d'Infraestructures Portuàries. Així mateix, es denuncia que no s'ha incorporat cap estudi que demostri la viabilitat econòmica de la iniciativa ni l'objectiu d'autofinanciació de les infraestructures portuàries que s'exigeix a nivell estatal i europeu.

L'estudi d'impacte ambiental que ha acompanyat el projecte no respecta la catalogació que fa el Reial Decret estatal que regula aquests treballs. L'impacte sobre la posidònia -uns 200.000 m2 de praderia madura, un hàbitat considerat prioritari a nivell europeu- s'hauria de classificar com a crític, la qual cosa -d'acord amb la legislació vigent- supera el llindar del que és acceptable.

Per últim, l'escrit que es dirigeix al Ministeri adverteix que el projecte no ha clarificat la destinació dels residus d'excavació que no siguin útils per omplir el dic. Es tem que es vulguin tirar al fons marí, amb el conseqüent perjudici greu per a l'ecosistema i els recursos pesquers derivats.