Campanya de firmes pel dic de Ciutadella

last modified 2007-01-08 12:28

Nota informativa 08/01/07

El GOB llença una campanya de firmes per internet per demanar que es compleixin les garanties ambientals abans d'autoritzar el dic de Son Blanc.

El GOB va detectar deficiències greus en el projecte del dic de Son Blanc, que el Govern Balear no ha volgut subsanar. L'entitat recorda que es coneixen molts casos on els dics han fet desaparèixer les platges properes i que en el projecte de Son Blanc no s'han volgut estudiar els efectes que es podria causar sobre indrets tan importants com Sa Caleta, Santandria, Cala Blanca, Sa Farola o Cala en Blanes.

El projecte tampoc s'ha acompanyat de cap estudi de viabilitat econòmica, en una obra pública que té un cost inicial de 60 milions d'euros. Així mateix, l'estudi d'impacte ambiental incompleix la catalogació de l'impacte del dic sobre els 200.000 m2 de posidònia que resultaria afectada.

El projecte no ha clarificat tampoc la destinació dels residus d'excavació que no siguin útils per omplir el dic ni compleix el requisit de visió conjunta de la costa. En opinió del GOB, és necessari dotar-se d'un Pla Sectorial de Infraestructures Portuàries per veure quines necessitats té Menorca en matèria de ports i de nàutica, i decidir llavors què hi falta fer i on convé fer-ho.

El nou projecte del port de Ciutadella és víctima de la propera campanya electoral. Algunes institucions tenen molta pressa per començar les obres abans del mes de maig, i això està impedint que la tramitació es faci sense cometre els mateixos errors que en els anteriors projectes.

Vistes les importants carències que el projecte mostra, el GOB ha escrit al Ministeri de Medi Ambient comunicant tots els defectes detectats i llença una campanya per internet perquè la gent doni suport a la petició de garanties ambientals.