Vegeu la proposta de la Velo-Xerxa de Ciutadella

last modified 2008-11-07 11:36
Vegeu la proposta de la Velo-Xerxa de Ciutadella

Ciutadella eś una ciutat ideal per potenciar les bicicletes

La Velo-Xerxa és una proposta d'itineraris preferents, per poder fer a peu o amb bicicleta, per tot el casc urbà de Ciutadella. Un grup de persones de Ciutadella ha estat col·laborant amb el GOB els darrers mesos per intentar fer una anàlisi de les necessitats de mobilitat alternativa d'aquest nucli urbà.

Aquest document ofereix tota la informació bàsica de la proposta. Com veureu, s'ha treballat per identificar els punts de la ciutat que promouen més desplaçaments (centres escolars, esportius, sanitaris, administratius...) i se'ls ha intentat unir a partir d'una xarxa de carrils on els desplaçaments a peu o en velo han de tenir una garantia especial.

També s'inclou una anàlisi d'aparcaments per a cotxes. Es fa una distinció entre els aparcaments destinats a residents del centre (que només haurien d'utilitzar aquests usuaris) dels altres destinats a la gent que prové de l'exterior del casc urbà. Es proposen algunes ubicacions, a fi que s'estudiï la seva viabilitat i es tenguin en consideració de cara a la futura revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.

Aquesta proposta s'ha treballat intentant buscar vies que no requereixin grans intervencions. En la majoria dels casos, es podria fer compatible que pel mateix carrer passin cotxes, velos i vianants, però en carrils diferenciats i separats per elements de seguretat.

Us convidam a veure la proposta i a proposar-hi millores. No és un document tancat, és una convidada al debat i a la reflexió ciutadana.