Europa decideix un major control sobre el dimilin

last modified 2010-07-06 11:36
Europa decideix un major control sobre el dimilin

Molts insectes beneficiosos es poden veure afectats

La polèmica substància amb què s'ha fumigat una part dels boscos de l'illa en els anys anteriors, ha estat objecte d'un estudi fet per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Arran d'aquests treballs, s'ha modificat una Directiva que exigeix ara més control en l'ús del diflubenzuró.

Repetides vegades, el GOB s'ha posicionat en contra de l'ús del diflubenzuró, conegut comercialment com a dimilin, per controlar les plagues forestals. L'associació sempre ha argumentat que es tracta d'un producte que pot afectar molts altres insectes diferents del que es vol atacar, i trastocar així el funcionament dels ecosistemes boscosos.

Recentment, la EFSA ha duit a terme un estudi que conclou que, efectivament, el risc d'afectació del diflubenzuró en invertebrats terrestres és alt, en invertebrats aquàtics és molt alt, i que augmenta la incertesa sobre els potencials efectes sobre les abelles.

Conseqüència d'aquesta nova investigació, la Comissió Europea ha publicat la Directiva 2010/39/UE, que obliga els Estats membres a prestar especial atenció a:

  • les garanties que presenten els fabricants,
  • la protecció dels organismes aquàtics,
  • la protecció dels organismes terrestres,
  • i a la protecció dels artròpodes no destinataris del producte, incloses les abelles.

En opinió del GOB, aquest nou estudi demostra el potencial perill que l'ús del dimilin té sobre la salut ambiental dels ecosistemes i hauria de servir per descartar definitivament la seva aplicació sobre l'illa.