Al·legacions contra un nou gran regadiu

last modified 2007-02-16 15:01

Nota informativa 06/02/07

Traducción automática al castellano

Menorca necessita un canvi urgent en matèria de política d'aigües. Malgrat que els informes tècnics ja adverteixen clarament el descens continuat de les reserves d'aigua dolça, la Direcció General de Recursos Hídrics segueix tramitant noves concessions de regadius enormes.

El GOB ha presentat al·legacions a un nou regadiu que s'està tramitant a la zona dels Plans d'Alaior, per un volum de 180.000 m3 anuals. Això equival al que consumeixen 3.800 persones que no siguin gaire estalviadores (130 litres/persona/dia). Considerant, a més, que Recursos Hídrics no aplica cap mesura de control efectiu -basta veure com es permet regar a ple sol durant l'estiu- cal suposar que el consum d'aigua seria en realitat molt superior.

Els darrers informes que s'han fet públics, assumits per la Direcció General de Recursos Hídrics, reconeixen l'increment acumulat de la salinitat en els aqüífers de Menorca. Aquesta degradació progressiva de les reserves d'aigua subterrània és deguda a que les extraccions superen amb escreix les entrades derivades de la pluja, la qual cosa provoca la intrusió marina. El problema s'agreuja encara més, quan bona part de l'aigua dolça presenta elevades concentracions de nitrats, que sovint superen els màxims permesos per sanitat per l'aigua potable.

Davant la situació existent, es considera que qualsevol extracció ha de valorar molt bé les prioritats que ha d'abastir. En aquest sentit, la destinació a nous regadius no es pot considerar una prioritat.

El GOB demana un canvi de rumb en la política d'aigües. Els recurs és cada vegada més escàs i de pitjor qualitat. En aquest context, cal demanar responsabilitats en tots els sectors. S'ha de promocionar que els processos industrials (refrigeracions de maquinària, neteges, etc.) siguin molt eficients en l'ús de l'aigua, s'ha de fomentar l'agricultura basada en productes de qualitat però de secà, s'ha d'incentivar l'aprofitament de les aigües pluvials a cases particulars i a carrers urbans, s'ha de reconvertir la jardineria cap a l'ús de plantes autòctones. I, per l'elevadíssim consum que representa, s'ha de derogar el Decret aprovat per l'actual Govern en 2005 que permet afegir cada any nous regadius damunt Menorca.